Vijesti

Početak Osnovnog kursa za razvoj vođa u brPZO


Dana 28.02.2022. godine, u kasarni „Rajlovac OS BiH“ Komandant bPZO, ozvaničio je početak Osnovnog kursa za razvoj vođa koji će se realizovati u skladu sa Programom instrukcija i odobrenim tematskim Planom u periodu od 28.02. do 25.03.2022. godine.

Osnovni kurs će pohađati 20 pripadnika OS BiH. Otvaranju kursa prisustvovao je glavni podoficir br ZS i PZO. Za provođenje kursa odgovoran je direktor kursa major Džemal Aljović i njegov pomoćnik stariji vodnik I klase Mufid Pašalić, koji će za pripremu, organizaciju i izvođenje angažovati sve oficire i podoficire iz sastava bataljona PZO, uz adekvatnu podršku članova komande brigade.

6 FOTO GALERIJA