Vijesti

Radna posjeta delegacije Ministarstva odbrane i OS BiH bataljonu PZO

Delegacija Ministarstva odbrane i OS BiH u sastavu gospodin Dženan Redžo (šef delegacije), pukovnik Kemal Kulašević i pukovnik Edin Čizmić posjetili su bataljon PZO sa ciljem sagledavanja stanja personala, materijalnih sredstava i načina funkcionisanja bataljona PZO. Kroz informativni brifing i obilaskom sredstava PZO na lokaciji kasarne Rajlovac OS BiH, komandant bPZO, pukovnik Džemal Aljović, je upoznao delegaciju sa svim aktivnostima i problemima sa kojim se susreće u radu i funkcionisanju bataljona te je dogovoren nastavak saradnje.

16 FOTO GALERIJA