Vijesti

Nastavak radne posjete Komandantice NATO štaba Sarajevo jedinicama br ZS i PZO


Komandantica NATO štaba Sarajevo, Brigadna generalica Pamela L. McGaha (KoV SAD) sa svojim saradnicima, u prisustvu predstavnika ZŠ OS BiH i Komandanta br ZS i PZO, je dana 08.11.2022. godine nastavila radnu posjetu jedinicama br ZS i PZO raspoređenim na lokaciji kasarne „Rajlovac OS BiH“.

Nakon dobrodošlice i srdačnih pozdrava Komandanti bataljona (2.HS, bPZO i bLP) prezentovali su informativne brifinge o svojim jedinicama. Predstavljena je misija i zadaci jedinica, organizacijsko-formacijska struktura, zadaci i izazovi koji se očekuju u narednom periodu. Istaknuti su planovi za obukom i modernizacijom. Iznešeni su problemi s kojima se jedinice suočavaju u svakodnevnom radu, sa prijedlozima za rješenje istih.

Brigadna generalica Pamela L. McGaha zahvalila se na iscrpnim brifinzima i pružila punu podršku u daljem radu. Razgovaralo se o razvoju helikopterskih jedinica, obuci pilota i tehničkog osoblja, operativnosti helikoptera i razvoju sistema zračnog osmatranja javljanja i protivzračne odbrane.

Nakon završetka brifinga, delegacija je obišla jedinice bLP i bPZO, gdje su imali uvid u svakodnevnu obuku i aktivnosti jedinica, kao i stanje sredstava,opreme i objekata koji se koriste.

Na kraju posjete Komandantica NATO štaba Sarajevo uručila je prigodne poklone zaslužnim pojedincima, zahvalia se na posjeti sa željom o dobroj saradnji u narednom periodu.

28 FOTO GALERIJA