Vijesti

Obuka u br ZS i PZO od strane NATO tima


Tim za uvježbavanje i obuku (Mobile Training Team MTT) Komande savezničkih zračnih snaga NATO-a na čelu sa brigadirom Francois Rousselle u kasarni „Kozara“ u Banja Luci održao je interaktivni kurs za pripadnike brigade Zračnih snaga i protuzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u vremenu od 23. do 27. januara 2023. godine.

Mobilni tim za uvježbavanje i obuku primili su i poželjeli dobrodošlicu ispred br ZS i PZO pukovnik Adnan Fočić i pukovnik Nedžad Mušanović, a ispred bataljona Zračnog osmatranja i javljanja komadant bataljona pukovnik Tihomir Trifković.

Kroz interaktivna predavanja obrađene su dvije jako bitne i aktualne teme: Planiranje zračnih operacija (Air Operations Planning Process) i Upravljanje zračnim prostorom (Airspace Management). Ovi kursevi nastavak su saradnje NATO-a i OS BiH po pitanju obuka pripadnika br ZS i PZO koji je započeo prošle godine.

Po zavrešetku obuke vođa Tima za obuku i uvježbavanje (MTT), brigadir Francois Rousselle se zahvalio saradnicima, predavačima na trudu i vremenu koji su pored svih obaveza koje imaju u Komandi NATO-a našli vremena da prenesu iskustva i znanja pripadnicima br ZS i PZO, zahvalio se polaznicima ova dva kursa, pripadnicima OS BiH, na pokazanom interesu, motivisanosti za ova predavanja, također se zahvalio na svim pitanjima koja su polaznici kursa postavili Timu za obuku NATO-a, zahvalio se na logističkoj organizaciji samog događaja kao i brigadiru Krajšumoviću na gostoprimstvu.

Komandant br ZS i PZO brigadir Milorad Krajšumović na kraju obuke se obratio instruktorima i polaznicima kursa, istaknuo je važnost učenja i usavršavanja, te se zahvalio NATO timu na pomoći u edukaciji, usavršavanju, obuci, kao i školovanju pripadnika brigade, ali i OS BiH u cijelini. Zahvalio se i partnerskim zemljama te dodao :“Nas partnerske zemlje približavaju NATO-u što je u konačnici i naš cilj.“

Na kraju obuke polaznicima su dodjeljeni certifikati i razmjenjeni su simbolični pokloni. 

11 FOTO GALERIJA