Vijesti

Početak Osnovnog kursa za razvoj vođa u brZS I PZO


Dana 06.03.2023. godine, u kasarni „Rajlovac OS BiH“ Komandant bPZO uz prisustvo komandanta brZS i PZO, ozvaničio je početak Osnovnog kursa za razvoj vođa koji će se realizovati u skladu sa Programom instrukcija i odobrenim tematskim Planom u periodu od 06.03. do 31.03.2023. godine. Osnovni kurs će pohađati 15 pripadnika OS BiH. Otvaranju kursa prisustvovao je i Komandant 2.HS.

Za provođenje kursa odgovoran je direktor kursa pukovnik Džemal Aljović i njegov pomoćnik svIkl Mufid Pašalić, koji će za pripremu, organizaciju i izvođenje angažovati sve relevantne elemente starješinskog kadra iz sastava bataljona PZO, uz adekvatnu podršku članova k-de brigade.

10 FOTO GALERIJA