Vijesti

Komandant EUFOR-a posjetio brigadu ZS i PZO


Komandant snaga EUFOR-a u BiH, generalmajor Helmut Habermayer posjetio je Brigadu zračnih snaga i protuzračne odbrane OS BiH, 17. avgusta 2023. godine u kasarni „ Kozara „Banja Luka

Generalmajora Habermayera ugostio je načelnik štaba brigade ZS i PZO, brigadir Vehid Maleškić, koji je nakon uvodne riječi dobrodošlice  održao  informativni brifing Komandantu EUFOR-a putem kojeg  ga je upoznao  sa stanjem u jedinicama, izazovima sa kojima se jedinica susreće te lokacijama i razmještajem jedinica Brigade.

Nakon prezentiranog brifinga i upoznavanja sa Brigadom, Komandant EUFOR-a je rekao da pozdravlja i u potpunosti podržava prijedloge za zajedničkom vojnoj obukom brigade ZS i PZO i EUFOR-a i da će narediti da se poduzmu potrebne aktivnosti za realizaciju obuka i zajedničkih vježbi. 

6 FOTO GALERIJA