PLAN PROTIVMINSKIH AKCIJA

Značajan doprinos OS BiH EU projektu „Opšta procjena minski sumnjivih područja u BiH 2018-2019“


U organizaciji Centra za uklanjanje mina u BiH i nevladine organizacije Norveška narodna pomoć, u periodu od 28. do 30. januara 2020. godine održane su dvije radionice u vezi realizacije EU projekta „Opšta procjena minski sumnjivih područja u BiH 2018-2019“ (EU projekat).

Radionica na temu „Definisanje indikatora produktivnosti i potrebnih resursa za vraćanje zemlјišta u BiH“ imala je za cilј da se definišu pokazatelјi i njihova primjena u procesu oslobađanja zemlјišta u BiH (netehničko izviđanje, tehničko izviđanje i čišćenje). Druga radionica „Izrada srednjoročnog akcionog plana za vraćanje zemlјišta u BiH“ je definisala potrebne kapacitete za vraćanje zemlјišta u BiH i razvila alat za strateško planiranje za čitavo razdoblјe izvođenja Strategije protivminskog djelovanja u BiH.

Rezultati radionica predstavlјeni su 30. januara 2020. godine. Na osnovu potpisanog Sporazuma o partnerstvu u realizaciji EU projekta, OS BiH su dale svoj doprinos u ispunjavanju dva specifična cilјa EU projekta:

Procjena minsko sumnjivih područja u skladu sa Međunarodnim standardima protivminskog djelovanja (IMAS) i sa razvijenim pristupom za oslobađanje zemlјišta,

Definisanje pokazatelјa za izvođenje nove strategije protivminskog djelovanja u BiH i razvoj srednjoročnog akcionog plana za vraćanje zemlјišta.

Zajedno sa partnerima u EU projektu, Centrom za uklanjanje mina u BiH i Norveškom narodnom pomoći, OS BiH su tretirale 151km2 u periodu od 06.02-13.12.2019.godine u skladu sa dinamičkim planom EU projekta.

Završene su aktivnosti opšte procjene u svim opštinama koje su bile u nadležnosti izviđačkih timova OS BiH (Zenica, Vogošća, Banovići, Zavidovići, Olovo, Ilijaš, Vareš, Maglaj, Kladanj i Žepče). Rezultat djelovanja izviđačkih timova OS BiH jeste 13km2 otkazane površine na kojoj nije potvrđeno prisustvo mina i koja se smatra čistom površinom. Pored navedenog, OS BiH su učestvovale u medijskoj promociji EU projekta.

Na tehničkom dijelu radionica učestvovali su Centar za uklanjanje mina u BiH, OS BiH, Federalna uprava Civilne zaštite, Republička uprava Civilne zaštite Republike Srpske, EUFOR, HO Pro Vita Mostar, Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH, Mine Advisory Group (MAG), Stop Mines, NHO in Demining i UEM doo.

Realizacija EU projekta će se nastaviti i u 2020. godini povećavajući efikasnost protivminskog djelovanja u BiH do konačnog cilјa-BiH bez mina.