PLAN PROTIVMINSKIH AKCIJA

Upozoravanje na opasnost od mina i NUS-a


Oružane snage Bosne i Hercegovine su od strane Centra za uklanjanje mina u BiH (BH MAC) akreditirane za izvođenje aktivnosti „Upozoravanje na opasnost od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava”, te u cilju implementacije programa za upozoravanje na opasnost od mina i NUS-a i eliminisanje nesreća nastalih kao posljedica aktiviranja mina i NUS-a kontinuirano sprovode ove aktivnosti.

Aktivnost „Upozoravanje na opasnost od mina i NUS-a“ provodi tim iskusnih i obučenih instruktora iz Deminerskog bataljona brigade taktičke podrške u koordinaciji sa pripadnicima „MICC“ glavne komande EUFOR-a.

Ciljna grupa ovih edukacija su djeca, te se prezentacije primarno izvode u osnovnim i srednjim školama i dječijim vrtićima, ali i u Crvenom križu na svim nivoima i raznim drugim organizacijama i institucijama. Prezentacije su edukativnog i zabavnog karaktera tako da najmlađi, starija djeca, ali i odrasli kroz instruktorska izlaganja nauče načine reagovanja da bi se izbjegla nesreća, obilježavanje sumnjivih površina, a u znatnoj mjeri se utiče i na podizanje svijesti od zagađenosti minama koje se nalaze na području cijele Bosne i Hercegovine.

Deminerski bataljon je u 2016. godini u saradnji sa EUFOR-om imao učešće na 50 aktivnosti upozoravanja na opasnost od mina u 16 općina širom Bosne i Hercegovine, a rezultat ovih prezentacija je edukacija 3458 lica. Aktivnosti su nastavljene i u ovoj godini, te su do sada realizovane 24 aktivnosti u 10 općina sa brojem od 1279 educiranih lica.

Aktivnost „Upozoravanje na opasnost od mina i NUS-a“ i deminiranje kontaminiranih područja od strane Deminerskog bataljona brigade taktičke podrške će se nastaviti i u budućnosti sve dok se ne dostigne krajnji cilj, a to je - Bosna i Hercegovina bez mina.

5 FOTO GALERIJA