U FOKUSU

Podrška realizacije praktične vježbe „Gašenje požara“


U periodu od 06.-07.06.2018. godine pripadnici 2. Helikopterskog skvadrona Brigade ZS i PZO su izvršili zrakoplovnu podršku izvođenja obuke i praktične vježbe, izviđanje iz zraka i medicinska evakuacija zračnim putem, pripadnika 4. pbr na lokaciji kasarne „Ante Bruno Bušić“ Livno, a u svrhu izvođenja PV „Gašenje požara“.

Vježba je uspješno izvršena uz poštivanje propisanih standardnih operativnih procedura.


Za izvršenje navedene aktivnosti angažovano je pet pripadnika 2.hs-a te je utrošeno 3.5 sati leta resursa helikoptera UH-1H.