U FOKUSU

Svečana zakletva oficira sanitetske, veterinarske, građevinske i muzičke službe


Na lokaciji kasarne „Zaim Imamović“ Pazarić, 20. novembra 2020 godine organizovana je svečana zakletva i ceremonija prijema u vojnu službu 2. klase oficira sanitetske, veterinarske, građevinske i muzičke službe.

Ceremoniji su prisustvovali predstavnici Ministarstva odbrane BiH (MO BiH), Komande za obuku i doktrinu OS BiH (KOiD), predstavnici NATO štaba u Sarajevu i predstavnici komisije za prijem oficira u vojnu službu.

Nakon riječi dobrodošlice pukovnik Alem Kaplan, komandant Centra za osnovnu obuku, je istakao da OS BiH prate izazove promjenjivog sigurnosnog okruženja i ulažu u ljudske resurse kao jedan od najvažnijih elemenata ostvarivanja potrebnih sposobnosti za ispunjenje misije i samoodrživosti.

„Danas svjedočimo prijemu 6 oficira sanitetske, veterinarske, građevinske i muzičke službe OS BiH. Novi oficiri su tokom obuke bili disciplinovani, ovladali su osnovnim vojnim vještinama, pokazali odlične rezultate na kvalifikacijskim kapijama, imaju sposobnost rada u timu, te su spremni da doprinesu ispunjenju misije svojih budućih jedinica“ kazao je pukovnik Kaplan.

Na kraju, čestitavši uspješno položenu svečanu zakletvu i promociju u čin potporučnika, pukovnik Kaplan je istakao da očekuje da će upravo promovisani potporučnici svojim zalaganjem u radu dati novu snagu i impuls jačanju i unapređenju sanitetske, veterinarske, građevinske i muzičke službe u OS BiH, a što će doprinjeti izgradnji i jačanju Oružanih snaga u cjelini.

Načelnik odjeljenja obuke brigadir Mirsad Stabančić je u ime KOiD-a te u ime Komande za podršku OS BiH pozdravio sve prisutne te se zahvalio svima koji su svojom prisutnošću uveličali današnju svečanost. Istakao je da je ovo druga generacija oficira i da smo poslije ove ceremonije dobili veoma tražen I deficitaran kadar, što je od velikog značaja za sve jedinice OS BiH. Brigadir Stabančić je naglasio da mu je izrazito drago što su OS BiH postale bogatije za šest novih oficira te što su izabrali Oružane snage BiH za svoje usavršavanje i izgradnju karijere.

Pomoćnik ministra odbrane BiH za upravljanje personalom gospodin dr. Sead Muratović u svom obraćanju izjavio je da je jedan od prioritetnih zadataka MO BiH i OS BiH zanavljanje personala. U tom kontekstu je i prijem mladih oficira u OS BiH, zasnovan na prijemu putem javnog konkursa. “Cilj nam je da Oružane snage BiH izaberu mlade, kvalitetne i fakultetski obrazovane mladiće i djevojke. Ono što nas raduje jeste dobar odziv na raspisane konkurse što pokazuje da su mladi i školovani momci i djevojke zainteresovani da postanu dio OS BiH te da ostanu i da rade u BiH” istakao je dr. Muratović.

Najboljim polaznikom klase proglašen je potporučnik Ajas Mulalić kojem je dodjeljena pismena pohvala Načelnika zajedničkog štaba OS BiH.

8 FOTO GALERIJA