U FOKUSU

Oružane snage BiH planiraju deminiranje 3.321.991 m²

Godišnjim planom protivminskih akcija OS BiH za 2016. godinu planirano je deminiranje 3.321.991 m² kroz 71 deminerski projekat u 37 opština širom Bosne i Hercegovine. Pored ovoga planirano je i 14 rezervnih deminerskih projekata.

Za realizaciju Plana koristit će se slijedeći resursi Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške:

  • 34 manuelna deminerska tima,
  • 4 tima za mašinsku pripremu zemljišta,
  • 9 timova sa psima za otkrivanje eksploziva.

Protivminske akcije OS BiH će biti podržane u mašinskoj pripremi zemljišta od strane nevladine organizacije ″Norveška narodna pomoć″.

Plan protivminskih akcija podijeljen je na 12 deminerskih ciklusa od čega su tri deminerska ciklusa - Zimska kampanja deminiranja (period decembar – februar) i 9 deminerskih ciklusa - Ljetna kampanja deminiranja (period mart – novembar).