U FOKUSU

Ekspertski razgovori iz oblasti sajber sigurnosti


Prema planu bilateralne vojne saradnje za 2021. godinu između Ministarstva odbrane Republike Italije i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, u vremenu od 16. do 18. novembra 2021. godine, u Sarajevu, realizovana je aktivnost BiH-1 “Cyber Defence Expert Meetting”.

Predstavnici Sektora za K4iUI Ministarstva odbrane BiH kao i predstavnici  Uprave za komunikacije i informatičke sisteme ZŠ OS BiH, upoznali su delegaciju R. Italije o trenutnom statusu iz oblasti Sigurnosti informacija, sa posebnim težištem na uređenje i organizaciji rada Sajber sigurnosti.

Tokom navedene aktivnosti, pomoćnik ministra za K4iUI g-din Adnan Kulovac, predstavio je trenutni status implementacije Strategije sajber sigurnosti MO BiH, te status organizacije, uređenja i rada CERT Tima MO BiH (eng. Computer Emergency Response Team). Takođe, u skladu sa Planom implementacije Strategije sajber sigurnosti MO BiH, u okviru kojeg se definiše mjesto i uloga Tehničkog centra na lokaciji MO BiH (OCK2IOBIH), izvršena je posjeta OCK2IOBIH.

Načelnik Uprave za komunikacije i informatičke sisteme ZŠ OS BiH brigadir Radomir Bilinac, predstavio je delegaciji R. Italije trenutni status Sistema KIS-a sa fokusom na održavanje potrebnog nivoa informacione sigurnosti u OS BiH u odnosu na trend razvoja informacionih tehnologija i rizike koji isti donose. Posebno značajno, predstavljana je aktivnost CERT Tima  - Nivo II Tehnički centar, koji prvi puta učestvuje na sajber vježbi, koja se trenutno događa u SR. Njemačkoj (15-19.11.2021. godine).

Delegacija R. Italije je bila u sastavu OF5 Ciro FORTE - vojni ataše (Beograd, R.Srbija), OF4 Paolo Antonio SIMONE, te OF4 Marco EQUIZI.

Zajednički stav, po završetku posjete delegacije R. Italije bio je nastaviti saradnju između Oružanih snaga R. Italije i Oružanih snaga BiH iz oblasti Informacione sigurnosti, sa težištem na pružanje potrebne podrške na razvoju i osposobljavanju CERT Tima MO BiH u cilju spremnosti za odgovor na računarske prijetnje komunikaciono-informacionom Sistemu MO i OSBiH.

3 FOTO GALERIJA