U FOKUSU

Inicijalna planska konferencija za vježbu „DEFENDER EUROPE 23“


Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić, zajedno sa načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnikom Senadom Mašovićem, učestvovao je na ceremoniji otvaranja Inicijalne planske konferencije za vježbu „DEFENDER EUROPE 23“, koja se održava od 28. marta do 1. aprila 2022. godine u Sarajevu.

Vježba “Defender Europe” je godišnja, multinacionalna, zajednička vježba velikih razmjera pod vodstvom američke vojske, osmišljena za izgradnju spremnosti i interoperabilnosti između SAD-a, NATO-a i partnerskih zemalja. Vježba “Defender Europe 2023” održat će se u ljeto 2023. godine na lokacijama širom Evrope. Pored predstavnika Bosne i Hercegovine, na Inicijalnoj planskoj konferenciji učešće su uzeli i predstavnici iz preko 30 partnerskih i savezničkih zemalja.

 

Ministar odbrane Sifet Podžić u svom obraćanju je naveo da je ova vježba vrlo važna za MO i OS BiH, jer će pružiti još jednu priliku da se izgradi spremnost na putu ka potpunoj operativnoj sposobnosti OS BiH, te da ista promovira koordinaciju u zajedničkom radu sa saveznicima. Podžić je naglasio da ovakve vježbe prevazilaze cjelokupnu vojnu dimenziju i potvrđuju uključenost i spremnost MO BiH da pomogne i omogući sve specifičnosti za njeno brzo izvršenje. „Defender Europe, za Bosnu i Hercegovinu predstavlja moćno oruđe strateške komunikacije mira, sigurnosti i garancije za građane, zemlje u regionu i širom Evrope“, dodao je Podžić.


Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović pomenuo je da vježbe poput “Defender Europe” osiguravaju da su NATO partneri i saveznici spremni da jedinstveno odgovore na svaki izazov sa kojim bismo se mogli suočiti. „Ova vježba će poslužiti kao važna platforma za razvoj Oružanih snaga BiH i demonstriranje interoperabilnosti i borbene gotovosti. Također ista će unaprijediti naš odnos sa evroatlantskom zajednicom i podstaći saradnju između zemalja u rješavanju zajedničkih problema“, rekao je Mašović, te naglasio da su Oružane snage BiH u potpunosti spremne podržati ovu ključnu vježbu.

11 FOTO GALERIJA