Vijesti

Posjeta vojnog atašea Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH ZŠ OS BiH


Načelnik ZŠ OS BiH generalmajor Senad Mašović, 6. marta 2018. godine, primio je u posjetu vojnog atašea UK i SJ. Irske u BiH pukovnika Jonathana Williamsona.

General Mašović tokom sastanka se osvrnuo na dosadašnju bilateralno vojnu saradnju između OS BiH i Ambasade UK u BiH.

Ambasada Velike Britanije u BiH, od osnivanja OS BiH, dala je nemjerljiv doprinos u školovanju i edukaciji pripadnika OS BiH na različitim nivoima, kao što su angažovanost u projektima odabira mladih, visokoedukovanih oficira iz građanstva, školovanja kadeta na Vojnim akademijama u Velikoj Britaniji i drugim kursevima i seminarima čiji je organizator UK.

Realizacija projekta „Odabir i obuka mladih oficira OS BiH“ čiji je inicijator UK odvija se uspješno. Također, Ambasada Velike Britanije u BiH je svojim finansijskim sredstvima osigurala organizaciju više radionica i pomoć u izradi niza normativnih akata koji se primjenjuju u OS i MO BiH.

Pukovnik Williamson čestitao je generalu Mašoviću na imenovanju za NZŠ OS BiH te poželio uspjeh i napredak OS BiH u realizaciji zacrtanih ciljeva.