Vijesti

Delegacija OS BiH na sastanku SEDM inicijative u Atini


Delegacija Oružanih snaga BiH predvođena zamjenikom načelnika ZŠ OS BiH za operacije generalmajorom Ivicom Jerkićem prisustvovala je Sastanku zamjenika načelnika generalštabova oružanih snaga zemalja članica Inicijative ministara odbrane zemalja Jugoistočne Europe (SEDM DCHOD), koji se održao od 12. do 14. juna 2018. godine u Atini, Republika Grčka.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici zemalja članica SEDM inicijative i predstavnici Brigade Jugoistočne Europe (SEEBRIG).

Tokom održavanja konferencije razmijenjene su informacije o ostvarenom učinku u proteklom jednogodišnjem periodu s posebnim osvrtom na SEDM web portal, ulogu žena vođa u odbrambenom sektoru, reformu odbrambenog sektora te aktivnostima SEEBRIG-a.

Također su razmijenjena viđenja i ideje daljnjih pravaca razvoja inicijative i podizanja vojne saradnje na viši nivo.

Na kraju konferencije, zaključeno je da SEDM inicijativa značajno pridonosi regionalnoj sigurnosti i stabilnosti, unaprjeđenju dobrosusjedskih odnosa, izgradnji povjerenja, te boljeg međusobnog razumijevanja.

Domaćin sastanka zamjenika načelnika generalštabova oružanih snaga zemalja članica Inicijative ministara odbrane zemalja Jugoistočne Europe (SEDM DCHOD) 2019. godine bit će Republika Makedonija.

Na marginama sastanaka general Jerkić se sastao sa delagacijama iz Albanije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Turske, Makedonije i Slovenije.

Delegaciju OS BiH, osim generala Jerkića, činili su oficir za saradnju OS BiH s NATO-оm major Nedim Bišćević i načelnik Ureda ZNZŠ OS BiH za operacije major Dario Tucaković.

 

4 FOTO GALERIJA