Vijesti

U okviru programa Vojska-Vojsci realizovana obuka za pomoć civilnim institucijama u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća


U okviru realizacije Programa obuke Mil to Mil (Vojska-Vojsci) u Domu OS BiH u Sarajevu od 05. do 08. februara 2019. godine realizuje se obuka za pomoć civilnim institucijama u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća.

Cilj obuke jeste usvajanje teoretskih i praktičnih znanja usmjerenih na poboljšanje civilno-vojne saradnje u reagovanju institucija u kriznim situacijama odnosno u slučaju prirodnih i drugih katastrofa i nesreća.

Pored pripadnika Oružanih snaga BiH na ovom događaju učestvuju predstavnici Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, te predstavnici entitetskih uprava civilne zaštite i Distrikta Brčko.

Ova vrsta obuke realizuje se u skladu sa Planom događaja Mil to Mil za 2019. godinu, a u saradnji sa Uredom za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD u BiH.

7 FOTO GALERIJA