Vijesti

Načelnik Zajedničkog štaba generalpukovnik Senad Mašović prisustvovao završetku vježbe „Brzi odgovor 2019“


Vježba Brzi odgovor 2019 završena je 11.10.2019. godine, uspješno demonstrirajući da je EUFOR sposoban da u saradnji sa državama članicama misije izvede obimne operacije podrške miru, ukoliko bi za tim bilo potrebe.

Elementi rezervnih snaga, zajedno sa EUFOR-ovim snagama koje su stalno stacionirane u zemlji, Oružanim snagama BiH i agencijama za provođenje zakona uspješno su izveli obuku i izvršili zadatke koje je izdavao tim za kontrolu vježbe. Sa povećanim brojem pripadnika u području djelovanja, OS BiH, EUFOR i pripadnici iz država članica misije izvršili su zadatke iz scenarija koji si bili stavljeni pred njih, širom Bosne i Hercegovine. Vježba Brzi odgovor 2019 je čvrst dokaz da je EUFOR, zajedno sa svojim kolegama iz OS BiH, agencija za provođenje zakona i naših rezervnih snaga, spreman u bilo koje vrijeme i sposoban brzo i učinkovito odgovoriti na svaku potencijalnu prijetnju sigurnom i stabilnom okruženju.

Tokom dana posjete visokih zvanica, predstavnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Ureda Specijalnog predstavnika Evropske Unije, ambasadori država članica misije, kao i druge visoke zvanice, prisustvovali su metodsko-pokaznoj vježbi koja je predstavila elemente obuke koji su provježbavani tokom vježbe. Gosti su vidjeli EUFOR-ov multinacionalni bataljon koji je, pojačan rezervnim snagama, pripadnicima OSBiH i SIPA, izvršio elemente evakuacije, kontrole nereda, uspostavljanja kontrolne tačke i medicinsku evakuaciju uz pomoć helikoptera i dizalice.

Na značaj izvođenja vježbe „Brzi odgovor 2019“ i sličnih vježbi ukazao je načelnik Zajedničkog štaba OSBiH generalpukovnik Senad Mašović, koji je u izjavi naglasio da sigurnost nije nešto što samo po sebi dolazi, nego da se ona gradi te da se u nju investira.

“Sigurnost je danas osnovno pitanje kako za državu tako i za pojedinca. Sigurnost ne dolazi sama po sebi, ona se gradi, u nju se investira. Najbolji način kako unaprijedisti sigurnosni ambijent jest provođenje vojnih vježbi, kako međunarodnih tako i domaćih aktera, koji imaju obavezu i nadležnost da štite i unapređuju sigurnosni ambijent” – kazao je general Mašović.

 Nakon metodsko-pokazne vježbe, generalmajor Reinhard Trischak, komandant EUFOR-a, izjavio je sljedeće: „Ukoliko bih morao izabrati dvije stvari iz vježbe Brzi odgovor 2019, prva bi bila to kako su brzo i bez problema rezervne snage izabrane za ovu vježbu stigle u državu i izvršile integraciju sa EUFOR-om. Kroz kombinaciju strateškog zračnog transporta i kopnenog transporta, povećali smo sposobnosti naših snaga vrlo brzo. Druga stvar je profesionalizam iskazan od Oružanih snaga BiH i agencija za provođenje zakona tokom učešća u vježbi. Saradnja koju smo ovde vidjeli pruža mi uvjerenje da smo zajedno demonstrirali posvećenost i sposobnost da osiguramo sigurno i stabilno okruženje.“

EUFOR-ova operacija Althea uključuje vojnike iz dvadeset zemalja. Primarna uloga EUFOR-a je podržati napore Bosne i Hercegovine u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja, istovremeno pomažući sveobuhvatnu strategiju Evropske Unije prema Bosni i Hercegovini.

6 FOTO GALERIJA