Vijesti

Generalpukovnik Senad Mašović primio delegaciju Kluba za evropske intergracije i sigurnosna pitanja PS BiH


Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnik Senad Mašović sa saradnicima, 30. oktobra 2019.godine u Zajedničkom štabu OS BiH, primio je delegaciju Kluba za evropske integracije i sigurnosna pitanja Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Tim povodom prezentovan je informativni brifing o trenutnom stanju, težišnim aktivnostima i operacijama u zemlji i inostranstvu, ali i izazovima i problemima sa kojima se susreću OS BiH u realizaciji aktivnosti. Između ostalog, gosti su upoznati sa stanjem personala, rezultatima koje OS BiH postižu u oblasti deminiranja, rješavanja viškova naoružanja i municije, obuke, te učešća pripadnika OS BiH operacijama podrške miru u svijetu.

Generalpukovnik Senad Mašović je istakao da su OS BiH u potpunosti posvećene izvršenju zadataka i pored nedovoljnih finansijskih budžetskih sredstava, uzrokovanih problemima privremenog finansiranja. On je rekao kako u narednom periodu očekuje adekvatniju i bolju podršku države BiH u realizaciji razvojnih projekata OS BiH i planova modernizacije OS BiH, a sve s ciljem unapređenja ukupnih kapaciteta i sposobnosti OS BiH.   

Obzirom na do sada postignute rezultate OS BiH, tokom sastanka zajednički je konstatovana potreba za poboljšanjem budžetskog okvira za OS BiH, ne samo za povećanje plata profesionalnim vojnim licima, već i za sveobuhvatno unapređenja stanja i funkcionisanja OS BiH.

Gosti su izrazili zadovoljstvo posjetom, izražavajući podršku OS BiH, ocjenjujući korisnim sastanak, kao početak konstruktivnog dijaloga koji će se nastaviti i u narednom periodu.

U delegaciji Kluba za evropske integracije i sigurnosna pitanja PS BiH su bili: Branislav Borenović, Dženan Đonlagić, Edita Đapo, Aida Baručija, Mirjana Marinković - Lepić, Jasmin Emrić, Šemsudin Mehemdović i Almedina Karić.

Susretu su ispred OS BiH prisustvovali zamjenici načelnika ZŠ OS BiH generalmajor Ivica Jerkić i generalmajor Gojko Knežević, šef kabineta načelnika ZŠ OS BiH brigadir Edin Fako i glavni narednik OS BiH Mario Bagarić.  

8 FOTO GALERIJA