Vijesti

Posjeta vojne delegacije OS R. Hrvatske


Uprava za logistiku Zajedničkog štaba OS BiH, na čelu sa načelnikom uprave brigadirom Bošnjak Nebojšom, 05.12.2019.godine, bila je domaćin službene i prijateljske posjete vojne delegacije Oružanih snaga R. Hrvatske na čelu sa načelnikom Odjeljenja za logistiku Komande za podršku Oružanih snaga R. Hrvatske.

Posjeta je realizovana u okviru realizacije Plana bilateralne vojne saradnje Minstarstava odbrane BiH i Republike Hrvatske a predmet iste su bili reazgovori na ekspertskom nivou u vezi prijema OS BiH u punopravno članstvo u vojni forum pod nazivom The National Territorial Commanders Committee (NTCC) koji čine logistički komandanti predstavnika zemalja članica. U sklopu aktivnosti prijema BiH u NTCC, OS R. Hrvatske su sponzor na putu do punopravnog članstva OS BiH u navedeno tijelo, a koje je planirano početkom 2021.godine.

U skladu sa Planom aktivnosti, posjeta je realizovana u Domu OS BiH. Dan ranije delegacija OS R. Hrvatske boravila je u Doboju u okviru posjete KL/KP OS BIH a domaćin posjete bio je Komandant Komande logistike brigadir Ernes Heleg.

Delegaciju OS R. Hrvatske predvodio je načelnik Odjeljenja za logistiku Komande za podršku Oružanih snaga R. Hrvatske, brigadir Zlatko Ceković a u sastavu iste su bili major Zlatko Krznar, voditelj odjela za podršku zemlje domaćina u KP OS RH, kapetan Damir Kos, oficir za transport i zastavnik Mario Antolović, podoficir za podršku zemlje domaćina u odjelu za HNS KP OS RH.

Delegaciju OS BiH predvodio je brigadir Zahid Tanković, načelnik Odjeljenja za logističke integracije u Upravi za logistiku ZŠ OS BiH a u sastavu iste su bili prisutni: brigadir Huremović Muharem, načelnik Odjeljenja za logističke planove i operacije u Upravi za logistiku ZŠ OS BiH, major Mensur Hadžić, Oficir za automatizaciju podataka i praćenje zaliha u Upravi za logistiku ZŠ OS BiH, ujedno i koordinator za aktivnosti prijema OS biH u NTCC ispred ZŠ OS BiH i kapetan Dragan Đurđević, oficir za transport u Odjeljenju za logistiku OK OS BiH.

Tokom ekspertskih razgovora, težišno se razgovoralo o potrebnim mjerama, radnjama i aktivnostima koje je potrebno realizovati na putu OS BiH u punopravno članstvo u The National Territorial Commanders Committee (NTCC).

Major Mensur Hadžić je prisutnima prezentovao organizaciju i strukturu OS BiH sa težištem na organizaciju logistike te upoznao prisutne o dosadašnjim iskustvima OS BiH kada je u pitanju podrška zemlje domaćina tokom izvođenja operacija, vježbi kako u BiH tako i za vrijeme učešća pripadnika OS BiH na sličnim aktivnostima van BiH.

Također su se kroz diskusiju definisali naredni koraci i aktivnosti koje je potrebno realizovati do punopravnog članstva BiH u NTCC a fokus će biti na izradi potrebnih dokumenata i koordinacija ključnih institucija kada je riječ o podršci zemlje domaćina. Tokom razgovora izražena je puna podrška OS RH na putu prijema u članstvo a naglašeno je da će pripadnicima OS BiH uvijek biti dostupna sva sredstva i resursi u vidu pomoći i sponzorstva za prijem.

Na samom završetku ekspertskih razgovora delegaciji OS R. Hrvatske uručeni su prigodni pokloni sa logom OS BiH i izražena je zahvalnost za sponzorstvo i pomoć na putu prijema OS BiH u NTCC.   

Inače, The National Territorial Commanders Committee (NTCC) je neformalna organizacija za razmjenu informacija i za konzultacije o multinacionalnim pitanjima od međusobnog interesa prvenstveno u vojnom smislu. Utemeljen je 1986. godine , a danas ga čine logistički vojni komandanti i predstavnici iz više od 20 savezničkih i partnerskih zemalja. U NTCC uključeni su posmatrači iz NATO, SHAPE, EUCOM.

NTCC ne zamjenjuje niti isključuje bilateralne ili multilateralne sporazume između država.

NTCC koordinira podršku zemlje domaćina i uspostavlja smjernice za olakšavanje prihvata i boravaka te tranzit savezničkih i partnerskih oružanih snaga tokom vježbi, operacija, prirodnih, tehničko-tehnoloških ili ekoloških nepogoda i katastrofa.

Zadaća NTCC-a je pojednostaviti koordinaciju podrške domaćina među zemljama članicama i želja je da ima vodeću ulogu za podršku zemlje domaćina a sve kroz razmjenu informacija, naučene lekcije i dobru praksu.

Kroz sudjelovanje u multinacionalnim konferencijama planiranja logistike, NATO-ovim školama, savezničkim i zajedničkim vježbama, NTCC pomaže u jačanju regionalnog i partnerskog povjerenja u planiranju, upravljanju i primjeni logističke podrške.

Današnja posjeta pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske je još jedna potvrda uspješnog prijateljstva dvaju zemalja i garant dalje saradnje i podrške Republike Hrvatske i njenih Oružanih snaga našoj zemlji u budućnosti.

5 FOTO GALERIJA