Vijesti

Generalpukovnik Senad Mašović primio operativnog komandanta Snaga EU u BiH za Operaciju ”Althea” generalpukovnika Oliviera Rittimanna


Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine generalpukovnik Senad Mašović sa saradnicima,12.februara 2020.godine, primio je u posjetu vojnu delegaciju Evropske unije, koju je predvodio generalpukovnik Olivier Rittimann, operativni komandant Snaga EU u BiH za Operaciju ”Althea” i zamjenik načelnika štaba Vrhovne komande Savezničkih snaga u Evropi - SHAPE. Susretu je prisustvovao i komandant EUFOR-a u BiH generalmajor Reinhard Trischak.

Tokom razgovora istaknute su teme koje se odnose na učešće i angažman pripadnika OS BiH u EU, UN i NATO misijama i operacijama podrške miru, zatim na trenutne i buduće aktivnosti Oružanih snaga BiH u okviru saradnje sa EUFOR-om, kao i buduće zajedničke aktivnosti koje doprinose unapređenju kapaciteta i operativnih sposobnosti Oružanih snaga BiH, te time i ukupnog razvoja BiH na njenom putu ka evroatlantskim integracijama.

Razgovarano je i o ostalim težišnim aktivnostima i operacijama Oružanih snaga BiH u zemlji i inostranstvu, cjelokupnom aktuelnom stanju u OS BiH, te izazovima i problemima sa kojima se susreću u izvršenju zakonom definisane misije i zadataka, sa prijedlozima za napredak i razvoj OS BiH u narednom periodu. S tim u vezi general Mašović je rekao kako očekuje da će se nakon slanja „Programa reformi“ otvoriti put za nastavak procesa evroatlantskih intergacija, te implementaciju strateškog dokumenta „Pregled odbrane“, ali i povećanju budžeta koji će stvoriti pretpostavke za proces modernizacije i stvaranja uslova za postizanje još boljih rezultata.

Ovom prilikom general Mašović se zahvalio EUFOR-u na dosadašnjoj vrlo uspješnoj saradnji koja traje još od 2010. godine, a koja se realizuje kroz individualnu i kolektivnu obuku pripadnika OS BiH i EUFOR-a, angažovanjem mobilnih timova za obuku, mentoring timova i eksperata za pojedine oblasti, te zajedničku obuku sa Multinacionalnim bataljonom EUFOR-a. Izrazio je nadu za nastavkom saradnje na visokom nivou i u narednom periodu, kroz daljnju realizaciju obuke i izvođenje zajedničkih vojnih vježbi, ali i drugih značajnih aktivnosti kao što su podrška procesu uništavanja viškova naoružanja i municije, humanitarnog deminiranja, te aktivnosti koje doprinose razvoju regionalne saradnje.

Generalpukovnik Olivier Rittimann je pohvalio angažman pripadnika OS BiH u EU i UN mirovnim misijama, a posebno u NATO vođenoj operaciji ”Odlučna podrška” u Afganistanu, naglašavajući da su BiH i njene oružane snage, kroz učešće u navedenim operacijama dokazale da su kredibilan i pouzdan partner u izgradnji mira i kolektivne sigurnosti u svijetu.

Naglasio je nastavak pružanja pomoći i podrške Oružanim snagama BiH u procesu daljnih aktivnosti odbrambene reforme i izvršenja zakonom definisane misije i zadataka, kao i podrške BiH na putu ka evroatlantskim integracijama.

Takođe i komandant EUFOR-a u BiH generalmajor Reinhard Trischak pohvalio je rezultate pripadnika OS BiH koje postižu uspješnim izvršenjem zadataka i operacija na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, te angažmanom u misijama izvan BiH.

Susretu su, između ostalih, prisustvovali i vojni pomoćnik komandanta EUFOR-a brigadir Matthias Ivancsits, vojni pomoćnik operativnog komandanta pukovnik Guillaume de Roquefeuil, a ispred OS BiH zamjenik načelnika ZŠ OS BiH generalmajor Gojko Knežević, šef kabineta načelnika ZŠ OS BiH brigadir Edin Fako, načelnici uprava ZŠ OS BiH i glavni narednik OS BiH Mario Bagarić.   

5 FOTO GALERIJA