Vijesti

Oružane snage BiH angažovane na gašenju požara u općini Drvar


Drugi helikopterski skvadron Oružanih snaga BiH lociran u kasarni „Rajlovac OS BiH“, 19.marta 2020. godine, angažovan je na gašenju požara u Općini Drvar.

U jutarnjim satima od Oružanih snaga BiH hitno je zatraženo angažovanje helikoptera UH-1H na gašenju šumskog požara nastalog na širem području Općine Drvar. Helikopterske jedinice Oružanih snaga nastavit će aktivnosti na gašenju požara se nastavljaju do konačne lokalizacije požara. 

Pored zadataka poput ovoga, helikopterske posade Drugog helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane (ZS i PZO) Oružanih snaga BiH izvršavaju ostale aktivnosti kao što je smjena ljudstva na radio-relejnom čvorištu Pločno, na planini Čvrsnici, koji je izvršen uporedo sa pripremom za gašenje požara.

Uz angažman Oružanih snaga BiH za potrebe pružanje pomoći civilnim organima u prevenciji i spriječavanju širenja korona virusa, izvršenjem današnjih zadataka i radom u specifičnim uslovima snijega i požara, na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, helikopterske jedinice OS BiH pokazuju svoju spremnost i obučenost u realizaciji zakonom propisane misije podrške civilnim vlastima tokom prirodnih i drugih nepogoda.

Ističemo da je ovo prva ovogodišnja misija pomoći civilnim vlastima u gašenju požara.

Oružane snage BiH su i dalje spremne da u skladu sa zakonom propisanom misijom i u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta pomažu civilnom stanovništvu na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.  

5 FOTO GALERIJA