Vijesti

Uspješno završena video radionica „Analiza publike“ iz oblasti odnosa s javnošću


Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine u saradnji sa regionalnim medijskim timom američke komande za specijalne operacije u Europi (SACEUR) iz Štutgarta, od 22.06. do 26.06.2020. godine u Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine održali su video radionicu na temu ''Analiza publike'' iz oblasti odnosa s javnošću.
Video radionica je provedena u saradnji sa regionalnim medijskim timom američke komande za specijalne operacije u Europi (SACEUR) iz Štutgarta i Uredom za odbrambenu saradnju (ODC) pri Ambasadi SAD u Sarajevu. U radionici je učestvovalo 17 pripadnika Oružanih snaga BiH i uposlenika Ministarstva odbrane BiH koji su angažovani na zadacima odnosa s javnošću.

Predavači iz sastava Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država kroz petodnevnu radionicu prenijeli su znanja i iskustva iz oblasti analize publike, koje će pripadnici OS BiH angažovani na zadacima odnosa s javnošću uspješno primijeniti u svom budućem radu, te na taj način doprinijeti afirmaciji MO i OS BiH u javnosti.

Po završetku video radionice polaznicima su uručeni certifikati o uspješno završenoj radionici.

7 FOTO GALERIJA