Vijesti

Komandanti Operativne komande Oružanih Snaga Bosne i Hercegovine i EUFOR-a realizovali izviđanje iz zraka poplavama ugroženih područja


Komandant Operativne komande Oružanih snaga BiH generalmajor Radovan Ilić i komandant EUFOR-a generalmajor Reinhard Trischak izvršili su 24. jula 2020. godine izviđanje iz zraka, područja ugroženih poplavama, sa težištem na širi rejon Tuzle, Petrova i Kladnja.

Izviđanje, uz korištenje aviona EUFOR-a, je izvršeno s ciljem eventualnog angažovanja pripadnika OK OS BiH u pružanju pomoći civilima.

Generali Ilić i Trischak su ovu aktivnost istakli kao još jedan od primjera izuzetno dobre saradnje između Operativne komande OS BiH i EUFOR-a.

3 FOTO GALERIJA