Vijesti

Oproštajna posjeta komandanta EUFOR-a Zajedničkom štabu Oružanih snaga BiH


Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnik Senad Mašović, 06. januara 2021. godine, primio je u oproštajnu posjetu komadanta EUFOR-a generalmajora Reinharda Trischaka.

U razgovoru je konstatovano obostrano zadovoljstvo do sada ostvarenim rezultatima i realizovanim aktivnostima u podršci jačanju kapaciteta obuke Oružanih snaga BiH kao i realizaciji planova zajedničke obuke OS BiH i EUFOR-a. General Mašović je naglasio značaj kontinuirane podrške EUFOR-a Oružanim snagama BiH u procesu daljih aktivnosti odbrambene reforme i izvršenja zakonom definisane misije i zadataka.

Komadanta EUFOR-a generalmajor Reinhard Trischak je posebno istakao spremnost EUFOR-a da i dalje pruža svu moguću podršku izgradnji operativnih sposobnosti i kapaciteta OS BiH i naglasio da OS BiH već sada demonstriraju visoki nivo osposobljenosti za izvršavanje dodijeljenih misija i zadataka. General Trischaka zahvalio se na ukazanom povjerenju, dosadašnjoj izuzetno dobroj i profesionalnoj saradnji tokom realizacije zajedničkih aktivnosti Oružanih snaga BiH i EUFOR-a tokom njegovog mandata.

Na kraju posjete, general Mašović se zahvalio generalu Trischaku na uspješnom angažmanu u BiH u proteklom periodu i poželio mu uspjeh u daljem profesionalnom i ličnom životu i radu.