Vijesti

Generalpukovnik Senad Mašović primio u posjetu brigadnog generala Erica Folkestada


Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine generalpukovnik Senad Mašović, 8. januara 2021. godine, sastao se sa komandantom NATO Štaba Sarajevo brigadnim generalom Ericom Folkestadom.

Tokom sastanka razgovarano je o trenutnim aktivnostima u Oružanim snagama BiH, aspektima uzajamne saradnje, nastavku i kontinuitetu podrške NATO Štaba Sarajevo svim operacijama i aktivnostima Oružanih snaga BiH. S tim u vezi razgovarano je i o planiranim težišnim aktivnostima Oružanih snaga BiH u 2021. godini.

Ovom prilikom, general Folkestad je rekao da će NATO Štab Sarajevo nastaviti pružati podršku Oružanim snagama BiH u svim daljnim aktivnostima na putu BiH ka evroatlantskim integracijama.