Vijesti

Generalpukovnik Senad Mašović razgovarao sa predsjedavajućim Vojnog komiteta NATO-a zrakoplovnim maršalom Stuart William Peachom


Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnik Senad Mašović, danas 12. januara 2021. godine, razgovarao je sa predsjedavajućim Vojnog komiteta NATO-a zrakoplovnim maršalom Sir Stuart William Peachom.

Tokom telefonskog razgovora general Mašović je upoznao maršala Peacha o aktuelnom stanju, težišnim aktivnostima obuke i operacijama OS BiH u zemlji i inostranstvu, s posebnim naglaskom na aktivnosti i učešće pripadnika Oružanih snaga BiH u NATO vođenoj operaciji podrške miru u Afganistanu. Kao što je istakao, Oružane snage BiH su, i u ovim teškim situacijama kao što je pandemija COVID-19 bile efikasne i nisu prestajale izvršavati svoje aktivnosti, u skladu sa zakonom definisanom misijom i zadacima, odobrenih od nadležnih institucija BiH. Između ostalog, naglasio je angažovanje na pomoći stanovništvu i civilnim strukturma u borbi protiv pandemije, kao i na aktivnostima pomoći u vanrednim situacijama kao što su akcije spašavanja zračnim putem i pomoć u gašenju požara, s osvrtom na pružanje pomoći ugroženim migrantima i doprinosu ublažavanja migrantske krize u BiH.

Bila je ovo i prilika da general Mašović, predsjedavajućem Vojnog komiteta NATO-a, prezentuje rezultate u obuci i izvođenju vježbi, izdvajajući uspješno realizovano NEL-1 ocjenjivanje Bataljonske grupe lake pješadije (INF-L-BNG), čime OS BiH podižu svoj nivo interoperabilnosti sa NATO standardima i procedurama te unapređuju kvalitet obuke, s ciljem dostizanja pune interoperabilnosti i sposobnosti OS BiH za učešće u budućim NATO vođenim operacijama.

Maršal Peach je pohvalio dosadašnji angažman pripadnika OS BiH, kako u  NATO tako i u EU vođenim misijama, ističući njihov značajan doprinos izgradnji mira i sigurnosti u svijetu. On je izrazio zadovoljstvo na do sada postignutim rezultatima OS BiH koje su pokazale svojim učešćem u misijama, te visoko kvalitetnim ocjenama stečenim pri izvršenju zadataka u obuci, prvenstveno u realizaciji NEL-1 ocjenjivanja INF-L-BNG. Takođe, izrazio je podršku Oružanim snagama BiH i njihovoj spremnosti da odgovori na trenutne izazove u Bosni i Hercegovini. Kako je rekao, Vojni komitet NATO-a, na međunarodnom planu veoma visoko cijeni Oružane snage BiH kao bitan elemenat države BiH i rezultate postignute kako u BiH tako i van BiH. Maršal Peach je u ime Vojnog komiteta NATO istakao podršku i spremnost za kreiranje dodatnih paketa podrške OS BiH od strane NATO-a, te punu podršku OS BiH u izršavanju zakonom definisanom misijom i zadacima.

Maršal Peach, između ostalog, izrazio je podršku održavanju ovogodišnje Konferencije načelnika odbrane zemalja Balkana (B-9) u BiH, i dodatno ocijenio njen značaj unapređenju regionalne vojne saradnje, a na kojoj će biti iskazana i podrška Vojnog komiteta NATO i Vojnog komiteta EU.

Tokom razgovora, bilo je riječi i o planiranoj predstojećoj posjeti predsjedavajućeg Vojnog komiteta NATO-a zrakoplovnog maršala Stuart William Peacha Oružanim snagama BiH i drugim institucijama u BiH.