Vijesti

Savjetodavna posjeta NATO ekspertnog tima za SEL-2 ocjenjivanje Bataljonske grupe lahke pješadije OS BiH


U organizaciji ZŠ OS BiH, u Domu OS BiH u Sarajevu, u periodu od 15. do 19. februara 2021. godine uspješno je realizovana savjetodavna posjeta NATO ekspertnog tima po pitanju priprema deklarisane jedinice OS BiH za predstojeće SEL-2 ocjenjivanje po OCC E&F Programu.

Ocjenjivanje SEL-2 deklarisane Bataljonske grupe lahke pješadije OS BiH, će se provesti na predstojećoj vježbi „Kombinovani napor 21“ u vremenskom periodu od 20. do 24. septembra 2021. godine na poligonu obuke Manjača.

NATO ekspertni tim je predvodio brigadir Francois MARECHAL, a ispred OS BiH aktivnost je predvodio načelnik Uprave za operacije i obuku ZŠ brigadir Josip Brajković, koji se zahvalio predstavnicima NATO-a na dosadašnjoj podršci aktivnostima OS BiH koje se odnose na OCC E&F Program. Takođe, izrazio je daljnju opredijeljenost OS BiH da nastave aktivnosti po navedenom programu. Oficiri za planiranje OCC aktivnosti i LL – Uprave J3/7 ZŠ OS BiH,  u skladu sa Planom realizacije savjetodavne posjete NATO ekspertnog tima, su predvodili nastavak daljnjeg rada, sa ciljem da se definišu svi detalji i obostrane obaveze, kako bi se u skladu sa NATO procedurama i standardima, realizovalo predstojeće ocjenjivanje  SEL-2 deklarisane jedinice Bataljonske grupe lahke pješadije OS BiH.

Aktivno učešće na događaju imali su predstavnici Operativne komande i Komande za podršku OS BiH, kao i Komandant Bataljonske grupe lahke pješadije sa svojim štabom. Kroz petodnevnu aktivnost održan je brifing komandanta deklarisane jedinice, prezentacije scenarija vježbe i dosadašnjih obuka kao i plana otklanjanja nedostataka sa posljednjeg ocjenjivanja, te u konačnici rad na izradi liste za ocjenjivanje u skladu sa NATO referentnim dokumentom.

Kao krajnji produkt uspješne realizacije savjetodavne posjete NATO ekspertnog tima,  između OS BiH i NATO-a izrađen je Sporazum za ocjenjivanje. Isti je potpisan od strane vođe NATO ekspertnog tima brigadira Marechala, a ispred OS BiH isti je potpisao načelnik Uprave za operacije i obuku ZŠ OS BiH brigadir Brajković. Sporazumom su definisane obostrane obaveze kako bi se pomenuto ocjenjivanje uspješno realizovalo po propisanim NATO procedurama i standardima.

7 FOTO GALERIJA