Vijesti

Održana 15. konferencija Generalnog inspektorata MO BiH


U Domu OS BiH u Sarajevu je 23. septembra 2021. godine održana 15. konferencija Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane BiH i inspektora u komandama i jedinicama Oružanih snaga BiH, koja je uz uvažavanje epidemiološke mjere djelimično organizirana i putem online platforme.

Prigodnim obraćanjima, u samom Domu OS BiH, učesnicima su se obratili ministar odbrane BiH Sifet Podžić, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović, predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH Asim Sarajlić, samostalni izvršilac za pitanja odbrane i civilne komande nad OS BiH u Predsjedništvu BiH Ranko Ninković, parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović, komandant EUFOR-a generalmajor Alexander Platzer, komandant NATO Štaba Sarajevo brigadni general Eric Folkestad, kao i generalni inspektor MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić, koji je podnio Izvještaj o radu za proteklu godinu. U radu konferencije učestvovali su i zamjenik ministra odbrane BiH za resurse Mirko Okolić i zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za resurse generalmajor Gojko Knežević. Putem online platforme obratila se i generalna inspektorica Kopnene vojske Sjedinjenih Američkih Država generalpukovnik Donna Martin, a u radu konferencije je učestvovao i generalni inspektor partnerske Nacionalne garde Marylanda Pat Nikkila.


Ministar Sifet Podžić je tim povodom istakao značaj rada Generalnog inspektorata MO BiH za zaštitu integriteta i ljudskih prava u OS BiH. On je izrazio svoju punu podršku radu Generalnog inspektorata.

„Pored kontinuiranog blagovremenog reagiranja na zahtjeve za djelovanje inspektora i nadležnih u lancu komande i nadzora po navodima o nepravilnostima u sistemu odbrane, svi zajedno uložili smo velike napore u sprečavanju i uklanjanju uzroka nepravilnosti“, rekao je ministar. „Osigurali smo jačanje strateškog planiranja i djelovanja u oblasti jačanja integriteta i profesionalizma. Reforma odbrambenoga sektora u BiH doživljava se kao najuspješnija reforma u našem društvu, te ćemo i dalje ulagati napore da zadržimo tu percepciju. Napori na izgradnji integriteta svakog pojedinca, institucije i društva u cjelini će doprinijeti da se taj cilj i ostvari“, zaključio je Podžić.


U svome obraćanju, general Senad Mašović je istakao da misija OS BiH mora biti jasno artikulirana od samog vrha OS BiH do nižih nivoa te da komandni lanac ima ključnu ulogu u izgradnji integriteta OS BiH.

„Na svima nama je da doprinesemo zaštiti digniteta MO i OS BiH. Moramo se izboriti za adekvatna priznanja značaja i uloge OS BiH, a samim tim osigurati veći budžet za potrebe odbrane“, istakao je general Mašović.

U ovom dijelu konferencije, predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost PS BiH Asim Sarajlić i palamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović ukazali su na svoja zapažanja u radu na civilnom nadzoru nad OS BiH te istakli značaj poštivanja ljudskih prava i ravnopravnog položaja u razvijanju vojne karijere za sve pripadnike OS BiH.


U zaključcima konferencije navedeno je da su tokom prošle godine, 5.544 profesionalna vojna lica (PVS) OS BiH prošle obuke na temu profesionalizma, etike, poštivanja propisa, rodne ravnopravnosti te uloge i značaja inspektora u sistemu odbrane. Broj pojedinačnih prijava u 2020. godini iznosio je 520. Od toga je bilo 56 posto anonimnih prijava, a 49 posto od do sada obrađenih su ocijenjene neosnovanim. U zaključcima je istaknuta ocjena Transparency Internationala (TI), koji je konstatirao izuzetan napredak odbrambenoga sektora na području integriteta i borbe protiv korupcije.

8 FOTO GALERIJA