Vijesti

Dan za visoke zvanice u okviru vježbe „Brzi odgovor 21“


Tokom EUFOR-ove vježbe „Brzi odgovor 21“, u koju su uključene i jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u Kampu Butmir kod Sarajeva je u petak, 1. oktobra 2021. godine, upriličen Dan visokih zvanica.

U prisustvu državnih ministara, međunarodnih ambasada i predstavnika EUFOR-a, ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić i načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović čestitali su pripadnicima OS BiH i jedinicama EUFOR-a na pokazanoj spremnosti i efikasnosti.

Za potrebe vježbe, Ministarstvo odbrane BiH dalo je na raspolaganje EUFOR-u vlastite infrastrukturne kapacitete na različitim lokacijama u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina u vježbi učestvuje kako sa jedinicama Oružanih snaga BiH tako i sa drugim sigurnosnim institucijama, a Oružane snage BiH su učestvovale sa tri pješadijska voda iz sastava Operativne komande OS BiH.

Osim EUFOR-ovih glavnih ciljeva vježbe, ovim se uz spremnost Oružanih snaga BiH pokazuje i funkcionalna saradnja sigurnosnih struktura naše zemlje BiH.

Vježba predstavlja i potvrdu dugogodišnje uspješne saradnje OS BiH i EUFOR-a, posebno u obuci koja doprinosi da pripadnici OS BiH kroz individualnu i kolektivnu obuku dostignu najviše standarde.

U sklopu vježbe „Brzi odgovor 21“, rezervne snage EUFOR-a stigle su iz Bugarske, Rumunije, Slovačke, Mađarske, Austrije i Turske.

8 FOTO GALERIJA