Vijesti

Godišnja konferencija o obuci Oružanih snaga Bosne i Hercegovine


U Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu 09. marta 2023. godine, održana je Godišnja konferencija o obuci Oružanih snaga BiH za 2022. godinu.

Konferenciji su prisustvovali najviši predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, uključujući zamjenike ministra odbrane gospodina Aleksandra Goganovića i gospodina Slavena Galića, načelnika Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnika Senada Mašovića sa zamjenicima generalmajorom Ivicom Jerkićem i generalmajorom Gojkom Kneževićem, komandanti OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić i KP OS BiH generalmajor Marko Stojčić parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović, komandantica NATO Štaba Sarajevo brigadna generalica Pamela McGaha, predstavnici EUFOR-a, predstavnici Ureda za odbrambenu saradnju Ambasade SAD-a u BiH, komandanti brigada OK OS BiH i podređenih komandi Komande za podršku OS BiH.

Cilj konferencije jeste sagledavanje nivoa obučenosti  komandi i jedinica Oružanih snaga BiH u 2022. godini, uz fokus na analizu rezultata individualne i kolektivne obuke, te identifikovanje problema i izazova sa kojima su se Oružane snage BiH suočavale tokom realizacije obuke, ali i na viziju buduće obuke utemeljenoj na sistemu naučenih lekcija.

„Naš najvažniji i najbolji resurs jeste vojnik“, rekao je u svom uvodnom obraćanju Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović i naglasio da su pripadnici Oružanih snaga BiH, uprkos problemima, svojim entuzijazmom, profesionalizmom i zalaganjem, doprinijeli da se obuka u 2022. godini realizuje na veoma profesionalan način.

 „Ocjenjivanje Bataljonske grupe lake pješadije NEL-2, voda EOD kao i voda VP po NATO Konceptu operativnih sposobnosti OCC E&F, kao i ostale uspješno realizirane aktivnosti poput vježbi „Brzi odgovor 22“, „Dinamičan odgovor 22-4“, zajednička vježba i obuka sa EUFOR-om, kao i učešća na međunarodnim vježbama, potvrda su da imamo visoko obučen i osposobljen vojnički, podoficirski i oficirski kadar“, naglasio je general Mašović. „Obuka je stalan proces i nastavit ćemo da je razvijamo i unapređujemo, prvenstveno u našim vojnim centrima za obuku, ali i da širimo mogućnosti da naši pripadnici nastave edukaciju i usavršavanje i na školama van Bosne i Hercegovine, kako u zemljama u regionu, tako i u ostalim partnerskim zemljama“, dodao je.

Prisutnima na konferenciji obratili su se i zamjenici NZŠ generali Ivica Jerkić i Gojko Knežević, Komandanti OK i KP OS BiH generali Radovan Ilić i Marko Stojčić, kao i glavni podoficir OS BiH zastavnik I klase Mario Bagarić. Između ostalog govoreno je ključnim događajima obuke borbenih jedinica, održavanju dostignutog nivoa obučenosti, o bitnim događajima institucionalne obuke u OS BiH, specijalističkoj obuci novoprimljenih vojnika, podoficira i oficira, preporukama NATO DEEP tima, izazovima o popuni PVS i zahtjevima za edukacijom i obukom pripadnika OS BiH u zemlji i inostranstvu za period 2024-2026, logističkim i finansijskim projekcijama potreba za period 2024-2026, međunarodnim vježbama planiranih u 2023 i programu međunarodne saradnje za period 2024-2026 godine.

Na kraju konferencije doneseni su konkretni prijedlozi za unapređenja planiranja, izvođenja, standardizacije i ocjenjivanja obuke, kao i daljnjeg razvoja sistema upravljanja obukom i edukacijom u Oružanim snagama BiH. Generalpukovnik Senad Mašović uručio je  certifikate o borbenoj spremnosti BGLP i vodovima VP i EOD po OCC E&F programu. Konferencija je završena nakon zaključaka i smjernica zamjenika MO BiH za politke i planove gospodina Slavena Galića, koji je čestitao OS BiH na izvršenju zadaća i pored svih problema i naglasio da OS BiH treba da imaju obučene i spremne jedinice te se zahvalio NATO štabu i štabu EUFOR-a za saradnju i podršku koju pružaju OS BiH.

33 FOTO GALERIJA