Vijesti

Ispunjenje aktivnih kvota Bosne i Hercegovine prema odredbama Bečkog dokumenta 2011, za 2023.godinu


U periodu od 04. 07. do 07.07.2023. godine Verifikacijski centar ZŠ OS BiH izvršilo inspekciju specificiranog područja u Republici Hrvatskoj čime je ispunjena aktivna kvota Bosne i Hercegovine za tekuću godinu.

Inspekcijski tim VfC OS BiH, sačinjavali su brigadir Boris Listeš, vođa tima, pukovnik Faruk Ganić, major Jakov Ljubanić, major Samir Pandur, članovi tima. Specificirano područje u Republici Hrvatskoj je obuhvatalo sjeverni dio zemlje, uključujući gradove Zagreb, Petrinju, Sisak, Osijek, Vinkovci, Požega, te vojni poligon Gašinci. Tokom inspekcije specificiranog područja u Republici Hrvatskoj inspekcijski tim VfC OS BiH posjetio je četiri komande i jednu vojnu lokaciju unutar područja. Na ovim lokacijama inspekcijskom timu su prezentovani brifinzi pet jedinica i Komande zračnih snaga koje se nalaze unutar specificiranog područja. Pored obilaska lokacija unutar specificiranog područja, inspekcijski tim je izvršio i helikopterski prelet istog u kom su pokrivene glavne vojne lokacije unutar područja.

Aktivnosti su protekle u skladu sa uslovima i u duhu Bečkog dokumenta 2011, što je jasan pokazatelj da je Bosna i Hercegovina, kao i Republika Hrvatska u potpunosti dosljedne u provođenju Sporazuma o mjerama za izgradnju povjerenja i sigurnosti u Europi „Bečki dokument 2011“, te jačanju uzajamnog povjerenja. 

3 FOTO GALERIJA