Vijesti

Obuka Ekspertskog tima za upravljanje računarskim incidentima OS BiH u Saveznoj državi Maryland, SAD


U vremenskom periodu od 10.07. do 14.07.2023. godine pripadnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz sastava Ekspertskog tima za upravljanje računarskim incidentima realizovali su još jednu aktivnost u nizu aktivnosti iz programa “Mil to mil”(vojska-vojsci) u oblasti sajber sigurnosti pod nazivom “Cyber Defense and Network Security - 3“, a u saradnji sa pripadnicima 169. tima za cyber zaštitu Nacionalne Garde Marylanda, SAD. Navedena aktivnost realizirana je u Saveznoj državi Maryland, SAD.

Cilj aktivnosti bio je nastavak obuke pripadnika Ekspertskog tima za upravljanje računarskim incidentima MO i OS BiH, u korištenju alata za praćenje i porocjenu ugrožensti cyber sigurnosti. Članovi 169. tima za cyber zaštitu Nacionalne Garde Marylanda, SAD,  radio je sa pripadnicima MO I OS BiH na usvajanju novih znanja i vještina koje treba da unaprijede opštu sajber sigurnost u MO I OS BiH.

Ispred MO I OS BiH u realizaciju aktivnosti bili su uključeni sljedeći pripadnici MO i OS BiH: kapetan Slaven Goluža, poručnik Nemanja Pejić, poručnik Mirza Drndo, poručnik Armin Kolašinac, civilno lice Dževad Delić.

Tokom realizovanja pomenute aktivnosti usklađene su ideje i ciljevi te definisani konkretni koraci koji će se poduzeti u narednom periodu. Nacionalna Garda Meryland od 2018. godine podržava prijenos znanja i razvoj novih vještina pripadnicima MO i OS BiH  iz domena cyber sigurnosti kroz Državni partnerski program (SPP) Vlade SAD.

7 FOTO GALERIJA