Vijesti

M2M - Radionica o sistemu ranog upozorenja i uloga hidrometeoroloških službi


Oružane snage BiH u saradnji sa Uredom za odbrambenu saradnju Ambasade SAD-a u BiH, uz angažovanje stručnog Tma iz SAD-a, od 19. do 21. Septembra 2023. godine na lokaciji Doma OS BiH su organizovale trodnevnu radionicu „Emergency Management and Resilience - Hydrometeorological Workshop“ iz oblasti sistema ranog upozorenja i uloge hidrometeoroloških službi.
Ova radionica predstavlja nadogradnju uspješnih radionica održanih u proteklom periodu i fokusira se na razvoj međuagecijske koordinacije i saradnje. Cilj iste je prenijeti ekspertizu u pogledu upravljanja vodenim sistemima, meteorologiji i sistema ranog upozorenja, te jačanju otpornosti i spremnosti u odgovoru agencija i institucija u BiH na situacije prirodne i druge nesreće. Stručni Tim iz SAD-a je sastavljen od predstavnika inicijative Civilno-vojne spremnosti za vanredne situacije, Inžinjerijskog korpusa vojske SAD-a, Državne agencije za meteorologiju i upravljanje vodama i atmosferom (NOAA)/(NWS) i Državne agencije za upravljanje vanrednim situacijama Marylanda. Na radionici pored predstavnika ministarstva odbrane i oružanih snaga BiH, učešće su uzeli predstavnici ministarstva civilnih poslova BiH, Federalne uprave civilne zaštite FUCZ, Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH FHMZ, studenti Fakulteta   za   kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i studenti Visoke škole "CEPS-Centar za poslovne studije " - Kiseljak. Zahvaljujući izuzetno profesionalnom angažovanju članova CMEP Tima i učesnika koji su pokazali visok stepen motivisanosti, u potpunosti su postignuti planirani ciljevi organizatora


6 FOTO GALERIJA