Vijesti

Posjeta vojnim lokacijama u Republici Hrvatskoj


U periodu od 06.11. do 11.11.2023. godine realizovana je aktivnost Posjeta vojnim lokacijama u Republici Hrvatskoj a u skladu sa odredbama „Bečkog dokumenta 2011“.

Na pomenutoj aktivnosti ispred OS BiH upućeni su pukovnik Elvir Mujkanović iz OK OS BiH kao vođa delegacije OS BiH i pukovnik Vidoje Đurica ZŠ OS BiH. Na pomenutom događaju bilo je ukupno 52 učesnika iz zemalja članica OSCE-a, kao i predstavnici Centra za bezbjednosnu saradnju – Racviac sa sjedištem u Hrvatskoj.

Bečki dokument predstavlja osnovni dokument OSCE-a za izgradnju mjera sigurnosti i povjerenja među državama članicama OSCE-a. Na osnovu odrednica poglavlja IV. Bečkog dokumenta svaka država potpisnica istog je obavezna da jednom u svakih pet godina organizuje posjet zračnoj bazi i nekoj vojnoj formaciji. Aktivnosti takve posjete organiziraju se u svrhu prikaza ustroja i rada pojedine zračne baze i vojne formacije, a dodatno se organizuje i demonstracija novih vrsta glavnih sistema naoružanja i vojne opreme.

Tokom ovogodišnje aktivnosti organizovana je posjeta bazama Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u Zagrebu i Zemuniku, kao i posjet Inženjerijskom bataljonu Hrvatske kopnene vojske s prikazom ustroja i sposobnosti jedinice na vojnim poligonima “Kupa” i “Cerovac” te je organizovana prezentacija borbenog sredstva BOV PATRIA CRO. Također, organizovana je i posjeta bataljonu vojne policije i centru vodiča službenih pasa “Satnik Krešimir Ivošević” u Dugom Selu.