Vijesti

Delegacija Oružanih snaga BiH učestvovala u radu Vojnog komiteta Evropske unije


U sjedištu Evropske unije u Briselu 16. maja održan je sastanak Vojnog komiteta Evropske unije na kojem je učestvovala delegacija Oružanih snaga BiH koju je predvodio generalpukovnik Anto Jeleč, načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH.

Sastanku su prisustvovali i brigadir Alija Kožljak, šef Vojnog dijela Misije BiH pri NATO-u, brigadir Velibor Purković, zamjenik šefa Vojnog dijela Misije BiH pri NATO-u i major Dario Tucaković iz Zajedničkog štaba OS BiH. 

Na sastanku se diskutovalo o trenutnom stanju u Ukrajini, misijama u kojima EU učestvuje sa savjetnicima i instruktorima za obuku, s fokusom na misiji u Centralnoafričkoj Republici, te o operacijama pod okriljem Zajedničke sigurnosne i vanjske politike EU na obalama Somalije, Mediteranu i Zapadnom Balkanu.

Za Bosnu i Hercegovinu je od posebnog značaja bio dio sastanka koji se odnosio na misiju obuke u Centralnoafričkoj Republici, jer je general Jeleč upoznao prisutne s odlukom Bosne i Hercegovine da učestvuje u pomenutoj misiji sa dva štabna oficira.

Predsjedavajući Vojnog komiteta EU Mikhail Kostarakos, kao i ostali prisutni, izrazili su zadovoljstvo donesenom odlukom BiH, te potvrdili da je to još jedan oblik doprinosa Bosne i Hercegovine, ovaj put kroz operacije EU, u osiguranju međunarodnog mira i sigurnosti, što dodatno potvrđuje opredijeljenost i predstavlja napredak Bosne i Hercegovine na njenom putu evropskih integracija.

Na marginama sastanaka Vojnog komiteta EU, delеgacija OS BiH se u odvojenim susretima sastala sa predsjedavajućim Vojnog komiteta EU generalom Mikhailom Kostarakosom, pri čemu se diskutovalo o pripremama predstavnika OS BiH za učešće u misijama Evropske unije. Također, delеgacija OS BiH se sastala i sa vojnim predstavnikom Kraljevine Danske pri NATO-u generalom Michaelom Lollesgaardom, načelnikom za odbranu Centralnoafričke Republike generalom Cema Ludovic Ngaifeiom, kao i sa predstavnicima zemalja regiona.

General Jeleč danas nastavlja radnu posjetu Briselu učešćem na sastanku u formatu „Odlučna podrška“ na kojem će biti prisutni načelnici štabova zemalja članica NATO-a i partnerskih zemalja čiji pripadnici učestvuju u misiji podrške miru u Afganistanu.

Info: Vojni dio misije BiH pri NATO-u (preuzeto sa www.mod.gov.ba)

3 FOTO GALERIJA