Uniforme, obilježja i činovi OS BiH


Vojska je uniformisana služba gdje se disciplina procjenjuje, između ostalog, i načinom na koji pojedinac nosi uniformu onako kako je to propisano. Uredna i primjerna pojava vojnika je fundamentalna za vojsku, za izgradnju ponosa i duha koji su neophodni za jednu efektivnu vojnu snagu. Vitalni dio vojne snage i vojne efektivnosti je ponos i samodisciplina koje vojnik unosi sa sobom u vojnu službu. Odgovornost je komandanata da pripadnici vojske koji su pod njihovom komandom nose uniforme kako je to propisano i da izgledaju vojnički u skladu sa pravilima. Vojnička dužnost je da se drže ponosno, izgledaju vojnički uredno i da se pridržavaju vojnih pravila nošenja vojne uniforme i vojničkog izgleda i ponašanja. Fizička spremnost i prihvatljiva težina u skladu sa visinom takođe su veoma značajni faktori lične pojave vojnika.Pojam uniforme

Uniforma sa obilježjima pripadnosti OS BiH, oznakama čina, dužnosti i pripadnosti rodu i puku je vanjsko obilježje pripadnosti Oružanim snagama BiH. Uniformu imaju pravo i obavezu da nose sva profesionalna vojna lica (vojnici, podoficiri, oficiri, generali i sva lica u rezervnom sastavu) oba pola.

Uniforma se nosi kao obavezni komplet odjeće u toku izvršenja službenih zadataka u svakoj prilici do usvajanja i propisivanja službene, svečane i drugih uniformi OS BiH.

Pripadnici OS BiH su obavezni zaštititi uniformu od distribucije civilnom stanovništvu, odnosno izdavanja, poklanjanja ili na drugi način dobavljanja propisane uniforme OS BiH po zaduživanju ili po isticanju upotrebljivosti iste.

Pripadnicima OS BiH nije dozvoljeno nošenje civilnih dijelova odjeće uz uniformu niti civilne odjeće sa dijelovima maskirne uniforme osim ako to nije drugačije propisano ovim pravilom.Osnovna pravila za uniformisan
a lica u OS BiH

Svi pripadnici OS BiH moraju održavati visoki standard vojne pojave. Uniforme moraju biti odgovarajuće veličine, čiste, održavane i uvijek ispeglane. Pripadnici OS BiH moraju pokazati vojni imidž koji ne ostavlja sumnju o tome da oni žive po zajedničkim vojnim standardima i da su odgovorni za vojni red i disciplinu.

Pripadnici OS BiH moraju obezbjediti da se predmeti koji se nose u džepovima (kao npr. novčanici, notesi, češljevi, ključevi i sl.) ne vide izvana ili da ne prave buku prilikom kretanja. Predmeti kao što su ključevi ili lanci za ključeve, mobilni telefoni i slično, ne mogu se kačiti za opasače bez odgovarajuće futrole.

Kada su u uniformi, pripadnici OS BiH ne mogu držati ruke u džepovima. Uniforme moraju biti zakopčane ili dugmadima ili zip zatvaračem. Metalni dijelovi kao što su metalne oznake i obilježja moraju biti čisti, sjajni i naglancani bez ogrebotina ili korozije. Reveri i rukavi bluza ili košulja moraju biti uredno ispeglani.