Obilježja i činovi OS BiH
Obilježja se nalaze na kapi, desnom i lijevom ramenu uniforme svih pripadnika Oružanih snaga BiH.

Svi, osim generala, na kapi nose bedževe kopnene vojske ili vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Oružanih snaga BiH. Na kapi generala nalazi se bedž grba Bosne i Hercegovine s mačevima i zlatnim vijencem.

Obilježje na desnom ramenu svih pripadnika Oružanih snaga je zastava Bosne i Hercegovine.

Generali koji komanduju brigadama, odnosno institucijama, nose obilježja brigade, odnosno institucije na lijevom ramenu. Generali ne mogu nositi nikakvo drugo obilježje na lijevom ramenu.

Obilježja i činovi  u OS BiH su definisani Zakonom o službi u OS BiH i to u članu 155., članu 156., članu 157. i članu 158.


OBILJEŽJA PRIPADNOSTI OS BIH


Zastava BiH Obilježje "ORUŽANE SNAGE BiH"Obilježja u vidu grbova pješadijskih pukova
Natpis "IME I PREZIME"ČINOVI U OS BIH

  • oznake činova generala OF-6 do OF-8


generalpukovnik (OF-8)


generalmajor (OF-7)


brigadni general (OF-6)
  • oznake činova oficira OF-3 do OF-5


brigadir (OF-5)pukovnik (OF-4)major (OF-3)
  • oznake činova oficira OF-0 do OF-2


kapetan (OF-2)
poručnik (OF-1)
potporučnik (OF-0)
  • oznake činova podoficira OR-5 do OR-9


vodnik (OR-5)
stariji vodnik (OR-6)
stariji vodnik I klase (OR-7)
zastavnik (OR-8)
zastavnik I klase (OR-9)

  • oznake činova vojnika OR-1 do OR-4


vojnik (OR-1)
vojnik I klase (OR-2)
kaplar (OR-3/4)

Obilježja na kapi


Bedž metalni za generale 

Bedž metalni za pripadnike kopnene vojske
Bedž metalni za pripadnike vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane


26 FOTO GALERIJA