Međunarodne vježbe

ZAVRŠENA VJEŽBA „Vigilant guard 18-4“


Demonstracijom uvježbanih radnji i aktivnosti bitnih za brzi odgovor pomoći stanovništvu u Baltimoru je završena vježba Nacionalne garde Merilend pomoć civilnim strukturama u slučaju elementarnih nepogoda „Vigilant guard 18-4“ , u kojoj su u pripremi i realizaciji učestvovali i pripadnici MO i OS BiH.

Na više različitih lokacija prikazana je helikopterska evakuacija povrijeđenih, zatim smještaj u prihvatni centar i pružanje prve pomoći, predstavljene su i kamere za pretraživanje terene koje se ugrađuju na helikoptere i s odličnom rezolucijom mogu snimati na udaljenostima od tri milje.

Pripadnici Nacionalne garde Merilenda objasnili su i način funkcioisanja mašine za prečišćavanje vode kojom se upravlja na daljinu, te prikazali simulaciju sajber napada i brzu reakciju na njega.

Jedna grupa pripadnika MO i OS BiH je u saradnji sa štabom Nacionalne garde Merilend učestvovala u planiranju, organizovanju i realizaciji zadataka. Tokom rada, upoznati su sa štabnim procedurama, procesima donošenja vojnih odluka, dokumentacijom i načinom rada Agencije za vanredne situacije Savezne države Merilend (Maryland Emergency Management Agency (MEMA).

Druga grupa, u ulozi međunarodnog posmatrača, upoznata je sa strateškim nivoom uzajamne pomoći civilnih i vojnih struktura u realnim situacijama.

Ured za odbrambenu saradnju američke Ambasade u BiH pružio je podršku tokom organizacije i realizacije aktivnosti.

Sumirajući rezultate vježbe, komandant Nacionalne garde Merilend, generalmajor Linda Sing (Linda L. Singh) zahvalila se pripadnicima MO i OS BiH koji su, prema njenim riječima, pružili značajan doprinos svojim direktnim učešćem u vježbi kao i onima koji su bili u ulozi posmatrača. Ona je naglasila da će Nacionalna garda Merilenda dati punu podršku ako se u budućnosti slična vježba organizuje pod okriljem Američko-jadranske povelje, te da bi voljela da BiH bude nosilac vježbe.

Vježba je, osim uvježbavanja radnji za brzu pomoć civilima pri elementarnim nepogodama, imala za cilj uvježbavanje efikasnije saradnje vojnih i civilnih struktura.

Prema riječima pukovnika Željka Šinika, upoznavanje s procedurama i standardima koje primjenjuje NG Merilend u okolnostima prirodnih nepogoda i njihova primjena u praksi je najznačajniji dio učešća OS BiH u vježbi.

„MO i OS BiH su opredjeljeni za nastavak uspješne saradnje s NG Merilend, a naučene lekcije iz ove vježbe po pitanju angažovanja Oružanih snaga u pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge nesreće i saradnja vojnih i civilnih aktera u ovim aktivnostima implementirat ćemo u svom djelovanju“, istakao je predstavnik MO BiH gospodin Elmir Grebović.

Prema riječima predstavnika OS i MO iz Crne Gore, Hrvatske i Makedonije koji su u vježbi učestvovali kao posmatrači, slične vježbe realizuju u svojim zemljama, ali smatraju da bi jedna regionalna vježba bila korisna za poboljšanje saradnje, uvježbanost i spremnost za reakciju jer elementarne nepogode ne znaju za granice.

Damir Pilček iz Uprave za zaštitu i spasavanje R Hrvatske, bio je učesnik vježbe u Tuzli NATO i BiH prošle godine u septembru. Prema njegovim riječima, iskustva su pozitivna i to je način da svaka zemlja i svaka institucija zemalja koje učestvuju napravi napredak u vlastitim sistemima kroz vojno-civilnu saradnju, ali i saradnju s drugim državama i njihovim vojskama.

17 FOTO GALERIJA