Međunarodne vježbe

Generalpukovnik Senad Mašović i komandant USAREUR-a o realizaciji vježbe ”Immediate Response 21”


Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnik Senad Mašović, danas 17. septembra 2020. godine, učestvovao je na video konferenciji organizovanoj povodom međunarodne vojne vježbe ”Immediate Response 21” koja će se održati naredne godine.

U razgovoru sa komandantom Kopnenih snaga Komande Oružanih snaga SAD za Evropu (USAREUR) generalpukovnikom Christopherom G. Cavoliem, general Mašović je prezentovao dosadašnje pripreme OS BiH u vezi realizacije vježbe. Također upoznao ga je i sa stanjem u BiH i aktivnostima OS BiH tokom trajanja pandemije koronavirusa COVID-19, kao i pomoći Oružanih snaga BiH civilnom stanovništvu i institucijama u BiH u borbi protiv širenja pandemije.

Tokom razgovora izražena je snažna podrška Oružanih snaga SAD-a Oružanim snagama BiH u cilju daljeg razvoja i jačanja sposobnosti i kapaciteta OS BiH, te jačanja interoperabilnosti i kompatibilnosti OS BiH u skladu sa NATO standardima. Također general Cavoli je izrazio spremnost za nastavak dosadašnje uspješne saradnje, te pomoći i podrške SAD Bosni i Hercegovini na njenom putu ka evroatlantskim integracijama i punopravnom članstvu u NATO.  

S tim u vezi najavljena i mogućnost posjete generala Cavolia Zajedničkom štabu OS BiH kako bi se razgovaralo i o mogućnostima novih vidova saradnje. 

Vježba ”Immediate Response 21” planirano je da se realizuje naredne godine, pored još četiri vježbe u organizaciji Komande OS SAD za Evropu (USEUCOM). Zemlje učesnice su: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Albanija (kao zemlje domaćini), zatim SAD, Grčka, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Kanada i Velika Britanija.

Oružane snage BiH će biti domaćin jednog dijela vježbe i do sada su u okviru priprema realizovane Inicijalna i Glavna planska konferencija. Učešće Oružanih snaga BiH je odobrilo Predsjedništvo BiH, a na vježbi u Bosni i Hercegovini učestvovat će samo Oružane snage BiH i Oružane snage SAD-a.

Očekuje se i dolazak Tima USAREUR (Kopnene snage Komande Oružanih snaga SAD za Evropu) koji bi se upoznao sa pripremama za izvođenje vježbe.

Današnjoj video konferenciji, pored generalpukovnika Senada Mašovića, prisustvovali su i njegovi zamjenici generalmajor Ivica Jerkić i generalmajor Gojko Knežević, glavni narednik Oružanih snaga BiH Mario Bagarić, kao i vojni ataše SAD u BiH brigadir Michael Tarquinto i novoimenovani šef Ureda za odbrambenu saradnju Ambasade SAD u BiH major Taib Grozdanic.

8 FOTO GALERIJA