Vojne vježbe OS BiH u BiH

Vježba brigade ZS i PZO „NEBO 18“


Brigada Zračnih snaga i protivzračne odbrane je u Centru za borbene simulacije (CBS) u kasarni “Mika Bosnić” na Manjači od 12. do 16. novembra 2018. godine provela vježbu “Nebo 18”.

Vježba je provedena na simulatoru JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation), a u vježbi su osim komande brigade učestvovale i podređene jedinice brigade, kao i 7. Logistički bataljon. Završnoj analizi vježbe su prisustvovali učesnici vježbe, ocjenjivači i organizatori, a ispred Operativne komande prisustvovao je brigadni general Kenan Dautović, zamjenik komandanta za operacije.

Nakon detaljne analize komandant br ZS i PZO brigadir Dragan Nakić je istakao da su ciljevi vježbe ispunjeni i zahvalio organizatorima na profesionalnom odnosu. General Dautović je čestitao komandantu i kompletnom personalu br ZS i PZO na zalaganju i postignutim rezultatima na vježbi, a na kraju je komandant SBS pukovnik Vlatko Marinčić uručio komandantu br ZS i PZO brigadiru Nakiću certifikat o uspješno završenoj vježbi.

3 FOTO GALERIJA