VOJNI PORTAL

Dobrovoljno darovanje krvi u kasarni Oružanih snaga Bosne i Hercegovine “Rajlovac”


Treća ovogodišnja akcija Dobrovoljnog darovanja krvi od strane pripadnika jedinica OS BiH razmještenih na vojnoj lokaciji “Rajlovac” realizovana je 23. decembra 2019. godine.

Akcija DDK je realizovana u organizaciji Brigade taktičke podrške u saradnji sa 8. bataljonom logističke podrške KL OS BiH. Svjesni da je krv lijek i da je čovjek jedini izvor ovog lijeka, kao i činjenice da je krv neprocjenjivo nacionalno blago, pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine se uvijek rado odazovu akcijama DDK. “Kapi koje život znače” su ovom prilikom darovala dvadeset i dva profesionalna vojna lica.

Ljubav prema drugom i nesebično darovanje sebe su motiv koji svaki puta iznova pokreće pripadnike Oružanih snaga da se odazovu akcijama Dobrovoljnog darovanja krvi, te i na ovaj način učestvuju u pomoći civilnom stanovništvu naše domovine.

Predstavnici Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH su i ovaj put naglasili da anonimno, dobrovoljno i besplatno davalaštvo predstavlja glavni cilj njihovih radnih napora, zahvalili su se na kontinuiranoj saradnji i odzivu davaoca, te istakli želju za nastavkom ovog vida saradnje.

2 FOTO GALERIJA