VOJNI PORTAL

Obuka pripadnika 6. pješadijske brigade i brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine


U skladu sa planom obuke za 2020. godinu, pripadnici Oružanih snaga BiH iz sastava 1. pješadijskog bataljona/6.pbr su 28. jula 2020. godine na aerodromu „Mahovljani“ u Banjaluci realizovali obuku sa pripadnicima brigade ZS i PZO.

Ovom prilikom pripadnici 1. pješadijskog  bataljona  su na lokaciji aerodromaMahovljani” u Banjaluci realizovali obuku sa pripadnicima 1. helikopterskog skvadrona  iz sastava brigade ZS i PZO OS BiH. Ova četa je jedna od deklarisanih jedinica koje ulaze u sastav bataljonske grupe lake pješadije  OS BiH. Cilj ove obuke je da pripadnici pomenute jedinice dodatno unaprijede obučenost i osposobljenost u zadacima kao što su siguran prilaz helikopteru, ukrcavanje, iskrcavanje i medicinska evakuacija povrijeđenih zračnim putem, kako bi što kvalitetnije bili pripremljeni za ocjenjivanje NEL-1. Kroz ovu veoma sadržajnu obuku pripadnici deklarisane jedinice su se praktično obučavali za izvođenju zajedničkih operacija sa helikopterskim jedinicama OS BiH, gdje je naglašena obostrana korist svih učesnika u obuci.

5 FOTO GALERIJA