VOJNI PORTAL

Pripadnik Oružanih snaga BiH najbolji strani polaznik Pješadijske rodovske škole u Republici Turskoj


Pripadnik 1. pješadijskog bataljona 5. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine potporučnik Tarik Tursunović dobio je priznanje kao najbolji strani polaznik usavršavanja na Pješadijskoj rodovskoj školi, koje se od 8. decembra 2020. do 28. maja 2021. godine realizovalo u Istanbulu, Republika Turska.
Školu je pohađalo 650 oficira Oružanih snaga Republike Turske, kao i 43 oficira iz Islamske Republike Afganistan, Albanije, Bosne i Hercegovine, Somalije i Turske Republike Sjeverni Kipar. Potporučnik Tursunović je školovanje završio u skladu sa oficirskim standardima Oružanih snaga Turske sa ukupnim prosjekom uspješnosti od 93%.

4 FOTO GALERIJA