VOJNI PORTAL

Posjeta komandanta američke Komande za specijalne operacije u Evropi


Zamjenik načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za operacije generalmajor Ivica Jerkić primio je komandanta američke Komande za specijalne operacije u Evropi (SOCEUR) generalmajora Davida Tabora koji boravi u posjeti Bosni i Hercegovini.

Na sastanku se razgovaralo o aktuelnostima, težišnim aktivnostima i operacijama Oružanih snaga BiH u zemlji i inostranstvu, saradnji OS BiH i OS SAD-a, sa posebnim osvrtom na uspostavljanje Medijskog informativnog centra (MIC) Oružanih snaga BiH. Razgovarano je i o unapređenju koncepta civilno-vojne saradnje.

General Jerkić je naglasio značaj Sjedinjenih Američkih Država kao strateškog partnera kako Oružanih snaga BiH tako i Bosne i Hercegovine u cjelini. Saradnja sa SAD-om može se nastaviti uspješno i u budućnosti, a kroz realizaciju mnogih projekata i aktivnosti koji donose korist objema stranama, zaključeno je na sastanku.


“Rješavanje složenih problema zahtijeva timski rad i podršku prijatelja, a to je razlog zašto će SAD, kao saveznik u NATO-u, nastaviti jačati partnerstvo Bosne i Hercegovine sa NATO-om”, izjavio je tim povodom general Tabor.

7 FOTO GALERIJA