VOJNI PORTAL

Održan 20. sastanak Koordinacijskog komiteta za rješavanje viškova NMiMES-a u OS BiH


20. sastanak Koordinacijskog komiteta za rješavanje viškova naoružanja, municije i minsko-ekplozivnih sredstava (NMiMES) održan je 30.05.2021. godine u domu OS BiH u Sarajevu.

Sastankom je rukovodio, u funkciji predsjednika komiteta, zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za resurse generalmajor Gojko Knežević, a istom su prisustvovali stalni članovi Koordinacijskog komiteta, predstavnici međunarodnih organizacija u BiH - UNDP, OSCE, NPA, The HALO TRUST, firme Tetra Tech, pripadnici EUFOR-a i NATO Štaba Sarajevo,  pripadnici Radne grupe za podršku Koordinacijskog komiteta, kao i predstavnici Uprave za logistiku ZŠ OS BiH, KP, KL i OK OS BiH, te Šefovi Radnih grupa za unapređenje stanja na lokacijama skladištenja, delaboracije i uništenja MiMES-a u OS BiH. Sastanak je uvodnim obraćanjem otvorio generalmajor Gojko Knežević, nakon čega se pristupilo usvajanju zapisnika sa 19. sastanka Koordinacijskog komiteta za rješavanje viškova naoružanja i MiMES-a, a jednoglasno je usvojen i dnevni red za 20. sastanak KK. Nakon  uvodnog obraćanja general Knežević prezentovao stepen realizacije zaključaka sa 19. sastanka KK za NMiMES, ukratko iznio agendu sastanka i pozvao predsavnike MO i OS BiH da prezentuju dodjeljena pitanja.

Predstavnici KP OS BiH su prezentovali Dinamiku realizacije Plana operacija sa MiMES u 2022. godini, Demilitarizaciju MiMES kategorije III, Demilitarizaciju zaostale MiMES čiji proces demilitarizacije nije u potpunosti doveden do kraja, Status KTP raketa KUB sistema, Transport raketa LUNA na demilitaritaciju i status demilitarizacije istih, pripremne radnje za obilježavanje municije, analiza personala sa završenim kursevima u vezi sa naoružanjem i MiMES, status Plana tehničkog pregleda neperspektivnog i viškova perspektivnog teškog naoružanja i borbenih vozila, angažovanje mješovitog stručnog tima na održavanju LSN i LSM i realizaciji Ugovora o atestiranju PP sistema i održavanju ID sistema i aktivnosti na unapređenju uslova skladištenja naoružanja na upotrebi sa težištem na lakaciju Butile.

Predstavnik Uprave za logistiku ZŠ OS BiH prezentovao podatke o uništavanju naoružanja MiMES i vojne opreme po naredbama SUD-ova u BiH, kao i status Odluka i Rješenja o rashodovanju MiMES i na kojem su nivou rješavanja, dok su predstavnici MO BiH prezentovali pitanja Statusa početka prodaje MiMES i Statusa utvrđivanja izmjena vojnog standarda za obilježavanja MiMES. Zatim su šefovi Radnih grupa Krupa 2017, RzOU MiMES Doboj i  Glamoč+, su iznijeli pokazatelje o radu Radnih grupa između dva sastanka, iznijeli probleme i prijedloge za unaprijeđenje stanja na lokacijama skladištenja municije i naoružanja.

Predstavnici međunarodnih organizacija koji pružaju podršku MO i OS BiH u procesu rješavanja viškova NMiMES su kratko upoznali prisutne o rezultatima rada ostvarenih u proteklom periodu.

7 FOTO GALERIJA