VOJNI PORTAL

Pripadnici Oružanih snaga BiH na međunarodnoj vježbi “Jadranski udar 2022” u Republici Sloveniji


Tim specijalista za navođenje i kontrolu bliske zračne podrške (JTAC) Oružanih snaga BiH učestvuje na jubilarnoj desetoj međunarodnoj vježbi “Jadranski udar 2022”, koja se realizuje u Republici Sloveniji u periodu od 26. maja do 05. juna 2022. godine.

Na međunarodnoj vojnoj vježbi “Jadranski udar 2022” učešće uzima 650 učesnika i oko 60 letjelica iz 26 NATO i partnerskih zemalja. Cilj vježbe je održavanje nivoa obučenosti JTAC specijalista kao i održavanje nivoa obučenosti i sposobnosti posada letjelica za pružanje bliske zračne podrške snagama na terenu. Vježba se održava na četiri poligona za obuku širom Republike Slovenije od kojih su na jednom provode bojeva gađanja avionima, helikopterima, artiljerijom i tenkovima.

 

JTAC tim Oružanih snaga BiH na predmetnoj vježbi učestvuje  kroz angažman na svim poligonima i na tri nivoa komandovanja (brigadnom, bataljonskom i na osmatračkom mjestu) kao i u zadacima navođenja i kontrole letjelica iz zraka (Airborne JTAC-a).

5 FOTO GALERIJA