VOJNI PORTAL

Posjeta srednjoškolskom centru u Derventi

U srednjoškolskom centru u Derventi je dana 16. maja 2017. godine održana službena prezentacija OS BiH u kontekstu mogućnosti ulaska u profesionalni sastav OS BiH. Prezentacija je izvršena kao planska aktivnost radne grupe Ministrice odbrane BiH u sklopu realizacije Akcionog plana promocije i afirmacije vojnog poziva.


Maturantima srednjoškolskog centra u Derventi su prezentovane mogućnosti pristupanja u OS BiH u sve tri kategorije profesionalnih vojnih osoba u OS BiH. Cijela prezentacija je protekla u vrlo srdačnoj atmosferi sa izraženim interesovanjem učenika za njihov angažman u OS BiH.