Oružane snage Bosne i Hercegovine Oružane snage Bosne i Hercegovine
Armed Forces of Bosnia and Herzegovina
Štampaj
Bilateralna saradnja
Bilateralna vojna saradnja OS BiH


Bilateralna vojna saradnja OS BiH je sastavni dio međunarodne odbrambene saradnje Ministarstva odbrane BiH. Aktivnosti bilateralne vojne saradnje OS BiH provode se sa ciljem:
 • pružanja podrške dostizanju potrebnog nivoa interoperabilnosti, u skladu sa partnerskim ciljevima,
 • davanja podrške jačanju i razvoju odbrambenog sistema i sposobnosti OS BiH,
 • davanja podrške odbrambenim reformama,
 • razvoja dobrih susjedskih odnosa i regionalne saradnje,
 • doprinosa BiH sistemu kolektivne sigurnosti kroz učestvovanje u različitim međunarodnim aktivnostima.

Bilateralna vojna saradnja obuhvata sva funkcionalna područja odbrane:

 • odbrambenu politiku,
 • civilno-vojne odnose,
 • vojno-tehničku saradnju,
 • nabavku i opremanje,
 • planiranje i resurse,
 • obrazovanje i obuku,
 • ostala područja.

Bilateralna vojna saradnja ostvaruje se:

 • putem kontakata na najvišem nivou,
 • razmjene delegacija i obostranih posjeta,
 • školovanjem i obučavanjem u centrima za obuku u inostranstvu, kao i pružanjem prilike predstavnicima partnerskih zemalja za pohađanje nastave i obuke u BiH,
 • razmjenom instruktora i upućivanjem mobilnih trening timova,
 • pomoći u održavanju i donacijama nevladinih organizacija.
6.4.2021

Sastanak vojnog dijaloga OS BiH i OS Republike Turske


U skladu sa implementacijskim planom bilateralne vojne saradnje (BVS) za 2021. godinu između Bosne i Hercegovine i Turske, u prostorijama turskog kontigenta u sastavu EUFOR-a, 06. aprila 2021. godine, u online formatu održan je „Sastanak vojnog dijaloga“ na kojem su učestvovale delegacije OS BiH i OS R. Turske.
8.1.2021

Posjeta mješovite delegacije Republike Turske Centru za profesionalni razvoj Travnik


Komandant Centra za profesionalni razvoj brigadir Hazrudin Hasagić je 06.01.2021. godine na lokaciji kasarne Travnik primio mješovitu delegaciju Republike Turske, koju su činili Vojni ataše Republike Turske brigadir Mustafa Sitki Tatar, koordinator agencije za saradnju i koordinaciju za Bosnu i Hercegovinu (TIKA) gospodin Muhammed Unal kao i predstavnik Mobilnog trening tima Komande za obuku i doktrinu kapetan Levant Polat.