Vijesti

Mil2Mil:
„Aviation Accident Plan & Investigation“
„Aviation Brigade Fam“


Pripadnici brZSiPZO učestvovala su tokom mjeseca maja 2016. na dva M2M događaja „Aviation Accident Plan & Investigation“ i „Aviation Brigade Fam“ u okviru kojih su imali priliku posjetiti zračnu bazu Nacionalne garde države Maryland, u kojoj je locirana Avijacijska brigada (29th Combat Aviation Brigade) i Avijacijski skvadron (1-224th Aviation Regiment – Battalion) u čijem sastavu se nalaze helikopteri Black Hawk UH-60, CH-47 CHINOOK, UH-72 LAKOTA, klipna avijacija sa avionom C-12U HURON i bespilotne letjelice tipa RQ-7B SHADOW.

Cilj M2M događaja „Aviation Accident Plan & Investigation“ ostvaren je kroz upoznavanje i diskutovanje sa pripadnicima Nacionalne garde Maryland o procedurama i načinom provođenja istraga zračnih nesreća, planom njihovog sprečavanja kao i mogućnostima implementacije određenih pravila i procedura prilikom izrade pravilnika o sprečavanju i ispitivanju zračnih nesreća u OS BiH. Tokom posjete također je diskutovano o Programu sigurnosti letenja (Aviation Safety) Nacionalne garde Maryland, te mogućnostima implementacije pravila i procedura u Program sigurnosti letenja brZSiPZO, kako bi se sigurnost letenja u OS BiH podigla na viši nivo.Tokom realizacije M2M događaja „Aviation Brigade Fam“ pripadnici brZSiPZO imali su priliku da posjete štab Avijacijske brigade Nacionalne garde Maryland (Combat Aviation Brigade), te se u razgovoru sa njenim pripadnicima, upoznaju sa organizacijsko-formacijskom strukturom brigade i njenom misijom, sa posebnim osvrtom na procedure i pravila prilikom pružanja pomoći civilnim strukturama u slučaju elementarnih nepogoda.