Vijesti

Realizacija aktivnosti iz Plana bilateralne vojne saradnje izmedu MO BiH i MO R.Grčke za 2018.godinu


Deminerski bataljon / brigade taktičke podrške je u period od 18.12. do 21.12.2018. godine, realizovao aktivnost iz Pana bilateralne vojne saradnje (BVS) između Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva odbrane Republike Grčke pod nazivom “Visit of Demining Battalion of AF BiH and exchange of information in field of Humanitarian demining process and EOD”.

Deminerski bataljona je, u skladu sa planom realizacije posjete delegaciji Oružanih snaga R. Grčke, prezentovao pregled kapaciteta i mogućnosti ove jedince kroz izlaganje opreme deminerskog odjeljenja i opreme kojom raspolaže četa za NUS. Praktično je predstavljen rad tima PREGA, te rad deminera u radnoj stazi na improviziranom deminerskom poligonu.

Posebno veliko interesovanje delegacija OS R. Grčke iskazala je prema opremi i vozilima kojima raspolaže deminerski bataljon, humanitarnom deminiranju i podršci prilikom uništenja MiMES u Glamoču, gdje ova jedinica ostvaruju zapažene rezultate. Razgovaralo se o načinu obučavanja deminera i EOD timova, te je istaknuto da glavninu obuke za deminere i EOD timove pruža Centar za PMD i NUS.

Na kraju posjete, delegacija OS R. Grčke se zahvalila domaćinu na prijemu i pokazanim sposobnostima i kapacitetima OS BiH, te je donesen zaključak da postoje područja na kojima bi se BVS trebala nastaviti u širem obimu.

4 FOTO GALERIJA